เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน Adash 4 channel

A4404 – โมดูล SAB เป็นโมดูลที่ให้ความสะดวก สำหรับการตรวจสอบเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร การใช้งานเช่นการตรวจสอบเสียงดังและความสั่นสะเทือนของรางรถไฟ โดยใช้งานร่วมกับซอฟแวร์ของเรา คุณสามารถเชื่อมต่อ 4404 กับคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของคุณ สำหรับการประมวลผลอัตโนมัติ และยังเป็นแหล่งพลังงานได้ด้วย The software for analyzing is VA4PRO.

เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน Adash 4 channel
เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน Adash 4 channel