Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนแบบไดนามิก Analyser

เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนและเก็บข้อมูลm+p analyser

เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนและเก็บข้อมูลm+p analyser

เป็นเครื่องวัดเสียงรบกวนและวัดแรงสั่นสะเทือนแบบสมบูรณ์ , และยังสามารถวิเคราะห์และรายงานผลไปพร้อมๆกันได้อีกด้วย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ Solfware ที่ใช้ร่วมกันกับเครื่องนี้ ซึ้งท่านสามารถระบุ Solfware ตามการใช้งานได้

การใช้งานของ เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนและเก็บข้อมูลm+p analyser สามารถนำไปใช้วัดความสั่นสะเทือนทั่วไป และแก้ปัญหาด้านเสียงเสียงรบกวน ขณะใช้งานสามารถทำการวัดและการวิเคราะห์ความถี่ได้ทั้งแบบการประมวลผลข้อมูลออนไลน์และออฟไลน์ โปรแกรมถูกสร้างโดยแอพพลิเคชั่นขั้นสูงด้านความสั่นสะเทือน , เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนและเก็บข้อมูลm+p analyser ใช้งานง่าย รวบรวมข้อมูลไปพร้อมๆกัน ขณะวัดได้อีกด้วย , แสดงผลลัพธ์ข้อมูล , ดำเนินการการวิเคราะห์แบบเฉพาะด้าน และยังสามรถทำการรายงานผลไปพร้อมๆกัน

ลักษณะและการใช้งานคล้ายกับ Microsoft office เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนและเก็บข้อมูลm+p analyser ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในด้านเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน สามารถนำไปใช้ทั้งภายในและภายนกได้อีกด้วย

  

Application ที่มีครอบคลุมเพื่อสนองความต้องการในการใช้งาน เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนและเก็บข้อมูลm+p analyser ของคุณ

การวัดเสียงและแรงสั่นสะเทือนที่มีค่าเสียงมาก และ ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ผลตัวเลือกที่ครอบคลุมการวิเคราะห์แบบวงกว้างในการใช้งานการวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน (DSA) ในปัจจุบัน เช่น

Noise and Vibration Measurement, Analysis and Reporting in One Application การวัดเสียง , แรงสั่นสะเทือน , วิเคราะห์และรายงานผล ใช้ได้ในแอพพลิเคชั่นเดียว

เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนและเก็บข้อมูลm+p analyser (m+p analyser) เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการประเมินและวัดค่าของเสียงรบกวน , แรงสั่นสะเทือนที่มีประสิทธิภาพมากกว่า , สามารถวิเคราะห์ผลข้อมูลและการรายงานผลไปพร้อมๆกันได้ สามารถแปลงข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ออกมาเป็นรูปของรายงานอย่างง่ายได้ eReporter เป็นเครื่องมือการรายงานผลที่มีคุณภาพมาก ทั้งหมดที่กล่าวขึ้นมานี้ มีอยู่ในเครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนและเก็บข้อมูลm+p analyser ในตัวเดียว

การวิเคราะห์สัญญาณความสั่นสะเทือน สามารถใช้งานร่วมกันและพร้อมกัน ของในตัว เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนและเก็บข้อมูลm+p analyser
สำหรับการทำงานในที่ต่างไซต์งานของ เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนและเก็บข้อมูลm+p analyser ยังให้คุณสามารถเข้าใช้งานการวิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือนผ่านเครือข่ายพร้อมๆกันได้อีกด้วย ,
เหมาะกับบริษัท หรือไซด์งานขนาดใหญ่ที่มีการทำงานหลายไซด์งานพร้อมกัน ถือได้ว่าเป็นการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดที่เลือกใช้เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนและเก็บข้อมูลm+p analyser
 
ฮาร์ดแวร์สำหรับการวัดเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน ของ เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนและเก็บข้อมูลm+p analyser ที่มีความยืดหยุ่นของระบบสูงสุด

เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนและเก็บข้อมูลm+p analyser มีการใช้งานในวงกว้างของการวัด frontends (m+p VibPilot , m+p VibRunner , USB , NI hardware, VXI) เปิดการใช้งานใน Input channel ตั้งแต่ค่า 4 ถึง หลายร้อยค่า มีระบบ USB แบบพกพาที่มีราคาถูก เมื่อเทียบกับหลักหลายร้อยของช่องสัญญาณการจ่ายข้อมูลที่สามารถตั้งค่าความยืดหยุ่นของระบบได้สูงสุด ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต้นแบบให้คุณใช้งาน m+p analyser ตามความต้องการใช้งานของคุณด้วย , นั่นหมายถึงคุณได้รับความสามารถในการใช้งานสงสุดสำหรับการลงทุนที่น้อยที่สุดและ user interface ที่ง่ายต่อการใช้งาน เช่น

 • m+p VibPilot
 • m+p VibRunner
 • USB
 • NI Hardware
 • VXI

 • Portable, compact, rugged housing
 • 4 or 8 input channels, expandable
 • 102.4 kHz max. sampling rate
 • 24-bit resolution
 • USB 2.0 high-speed interface
 • ICP®, TEDS
 • 2 source output channels, safety shutdown
 • 2 tacho inputs
 • 8 digital inputs/outputs
 • Fanless for noise measurements

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ : m+p VibPilot

 
 
 
 
m+p Dynamic Signal Analyzer: กุญแจสำคัญที่จะนำคุณไปสู่การทดสอบที่ประสบผลสำเร็จแม่นยำที่สุดของ เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนและเก็บข้อมูลm+p analyser
  • การวัดค่าเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือน , วิเคราะห์ค่าและรายงานผลในแอพพลิเคชั่นเดียวเพื่อการอบรมที่ทำให้น้อยที่สุดและง่ายที่สุดต่อการใช้งาน
  • ฮาร์ดแวร์การวัดที่ได้มาตรฐานสำหรับการกำหนดค่าที่มีความยืดหยุ่นเพื่อให้เข้ากับการใช้งานของคุณ
  • การใช้งานที่หลากหลายเพื่อสนองความพึงพอใจของคุณ
  • นำเข้าไฟล์ข้อมูลพร้อมๆกันได้จากแหล่งข้อมูลอื่น และง่ายต่อการวิเคราะห์และรายงานผลข้อมูล
  • สามารถปรับแต่งmacrosและตัวเลือกออนไลน์ได้ เพื่อให้เข้ากับคุณสมบัติที่คุณต้องการ
  • มีคุณสมบัติที่เข้ากันกับเซนเซอร์และสัญญาณระยะกว้างที่ออกแบบมารองรับกับเทคโนโลยีในอนาคต
  • การทำงานแบบออนไลน์และออฟไลน์ , สามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อรับผลการวัดที่มีความชัดเจนมากที่สุดจากผลของการทดลอง

การดำเนินการที่ได้รับการพิสูจน์และนวัตกรรมของสินค้าที่คงทนต่อการใช้งานเพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้งาน

 

M+P logo
Scroll to top