m+p analyser

เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนและเก็บข้อมูลm+p analyser

เป็นเครื่องวัดเสียงรบกวนและวัดแรงสั่นสะเทือนแบบสมบูรณ์, และยังสามารถการวิเคราะห์และรายงานผลไปพร้อมๆกันได้อีกด้วย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ Solfware ที่ใช้ร่วมกันกับเครื่องนี้ ซึ้งท่านสามารถระบุ Solfware ตามการใช้งานได้

Noise and vibration measurement analysis - wind energy
Mobile dynamic signal analyzer m+p international
Dynamic signal analysis and structural testing

การใช้งานของ เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนและเก็บข้อมูลm+p analyser สามารถนำไปใช้วัดความสั่นสะเทือนทั่วไป และแก้ปัญหาด้านเสียงเสียงรบกวน ขณะใช้งานสามารถทำการวัดและการวิเคราะห์ความถี่ได้ทั้งแบบการประมวลผลข้อมูลออนไลน์และออฟไลน์. โปรแกรมถูกสร้างโดยแอพพลิเคชั่นขั้นสูงด้านความสั่นสะเทือน, เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนและเก็บข้อมูลm+p analyser ใช้งานง่าย รวบรวมข้อมูลไปพร้อมๆกันขณะวัดได้อีกด้วย, แสดงผลลัพธ์ข้อมูล, ดำเนินการการวิเคราะห์แบบเฉพาะด้าน และยังสามรถทำการรายงานผลไปพร้อมๆกัน

ลักษณะและการใช้งานคล้ายกับ Microsoft office.เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนและเก็บข้อมูลm+p analyser ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในด้านเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน สามารถนำไปใช้ทั้งภายในและภายนกได้อีกด้วย

Application ที่มีครอบคลุมเพื่อสนองความต้องการในการใช้งาน เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนและเก็บข้อมูลm+p analyser ของคุณ

การวัดเสียงและแรงสั่นสะเทือนที่มีค่าเสียงมาก และ ซอร์ฟแวร์การวิเคราะห์ผลตัวเลือกที่ครอบคลุมการวิเคราะห์แบบวงกว้างในการใช้งานการวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน (DSA) ในปัจจุบัน เช่น.:

Noise and Vibration Measurement, Analysis and Reporting in One Application การวัดเสียง, แรงสั่นสะเทือน, วิเคราะห์และรายงานผล ใช้ได้ในแอพพลิเคชั่นเดียว

เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนและเก็บข้อมูลm+p analyser (m+p analyser) เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการประเมินและวัดค่าของเสียงรบกวน,แรงสั่นสะเทือนที่มีประสิทธิภาพมากกว่า, สามารถวิเคราะห์ผลข้อมูลและการรายงานผลไปพร้อมๆกันได้. สามารถแปลงข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ออกมาเป็นรูปของรายงานอย่างง่ายได้. eReporter เป็นเครื่องมือการรายงานผลที่มีคุณภาพมาก ทั้งหมดที่กล่าวขึ้นมานี้ มีอยู่ในเครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนและเก็บข้อมูลm+p analyser ในตัวเดียว

การวิเคราะห์สัญญาณความสั่นสะเทือน สามารถใช้งานร่วมกันและพร้อมกัน ของในตัว เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนและเก็บข้อมูลm+p analyser.

สำหรับการทำงานในที่ต่างไซต์งานของ เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนและเก็บข้อมูลm+p analyser ยังให้คุณสามารถเข้าใช้งานการวิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือนผ่านเครือข่ายพร้อมๆกันได้อีกด้วย,
เหมาะกับบริษัท หรือไซด์งานขนาดใหญ่ที่มีการทำงานหลายไซด์งานพร้อมกัน ถือได้ว่าเป็นการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดที่เลือกใช้เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนและเก็บข้อมูลm+p analyser

ฮาร์ดแวร์สำหรับการวัดเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน ของ เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนและเก็บข้อมูลm+p analyser ที่มีความยืดหยุ่นของระบบสูงสุด

เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนและเก็บข้อมูลm+p analyser มีการใช้งานในวงกว้างของการวัด frontends (m+p VibPilot, m+p VibRunner, USB, NI hardware, VXI) เปิดการใช้งานใน Input channel ตั้งแต่ค่า 4 ถึง หลายร้อยค่า. มีระบบ USB แบบพกพาที่มีราคาถูก เมื่อเทียบกับหลักหลายร้อยของช่องสัญญาณการจ่ายข้อมูลที่สามารถตั้งค่าความยืดหยุ่นของระบบได้สูงสุด. ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ต้นแบบให้คุณใช้งาน m+p analyser ตามความต้องการใช้งานของคุณด้วย, นั่นหมายถึงคุณได้รับความสามารถในการใช้งานสงสุดสำหรับการลงทุนที่น้อยที่สุดและ user interface ที่ง่ายต่อการใช้งาน เช่น.

 • m+p VibPilot
 • m+p VibRunner
 • USB
 • NI Hardware
 • VXI

 • Portable, compact, rugged housing
 • 4 or 8 input channels, expandable
 • 102.4 kHz max. sampling rate
 • 24-bit resolution
 • USB 2.0 high-speed interface
 • ICP®, TEDS
 • 2 source output channels, safety shutdown
 • 2 tacho inputs
 • 8 digital inputs/outputs
 • Fanless for noise measurements

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ : m+p VibPilot

m+p Dynamic Signal Analyzer: กุญแจสำคัญที่จะนำคุณไปสู่การทดสอบที่ประสบผลสำเร็จแม่นยำที่สุดของ เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนและเก็บข้อมูลm+p analyser

  • การวัดค่าเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือน, วิเคราะห์ค่าและรายงานผลในแอพพลิเคชั่นเดียวเพื่อการอบรมที่ทำให้น้อยที่สุดและง่ายที่สุดต่อการใช้งาน.
  • ฮาร์ดแวร์การวัดที่ได้มาตรฐานสำหรับการกำหนดค่าที่มีความยืดหยุ่นเพื่อให้เข้ากับการใช้งานของคุณ.
  • การใช้งานที่หลากหลายเพื่อสนองความพึงพอใจของคุณ.
  • นำเข้าไฟล์ข้อมูลพร้อมๆกันได้จากแหล่งข้อมูลอื่น และง่ายต่อการวิเคราะห์และรายงานผลข้อมูล
  • สามารถปรับแต่งmacrosและตัวเลือกออนไลน์ได้ เพื่อให้เข้ากับคุณสมบัติที่คุณต้องการ.
  • มีคุณสมบัติที่เข้ากันกับเซนเซอร์และสัญญาณระยะกว้างที่ออกแบบมารองรับกับเทคโนโลยีในอนาคต.
  • การทำงานแบบออนไลน์และออฟไลน์, สามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อรับผลการวัดที่มีความชัดเจนมากที่สุดจากผลของการทดลอง

การดำเนินการที่ได้รับการพิสูจน์และนวัตกรรมของสินค้าที่คงทนต่อการใช้งานเพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้งาน