ผลิตภัณฑ์

 • Norsonic Nor133/136
 • Norsonic Nor150
 • SPEKTRA Vibra-series
 • M+P Vib Analyzer
 • M_P Vib Control
 • ซอฟต์แวร์ SoundPLAN
 • ซอฟต์แวร์คำนวณเสียง NoiseAtWork
 • ซอฟต์แวร์สร้างแผนที่เสียง MapAtWork
 • ซอฟต์แวร์ SONarchitect Noise Transmission
 • ซอฟต์แวร์ Odeon จำลองเสียงในห้อง
 • ซอฟต์แวร์คำนวณเสียง SoniVent HVAC
 • ซอฟต์แวร์เสียง NoiseLAB
 • Norsonic ชุดอุปกรณ์ทดสอบเสียงในอาคาร
 • Norsonic กล้องวัดเสียง Nor848
 • Norsonic เครื่องกำเนิดเสียงอ้างอิง Nor278
 • Norsonic Nor1251
 • Norsonic Nor1256
 • SPEKTRA ระบบสอบเทียบ CS18
 • Sonitus System สถานีวัดเสียงอัตโนมัติ EM2010
 • iGas เครื่องตรวจวัดมลพิษทางอากาศ
 • Noise QC ตรวจสอบเสียงและความสั่นสะเทือนของผลิตภัณฑ์
 • Ultra Sonic Test System ทดสอบการเปลี่ยนสถานะของคอนกรีต
 • M+P Structure Dynamics วิเคราะห์พลศาสตร์โครงสร้าง
 • MITS เครื่องแกะสลักแผงวงจร PCB
MITS เครื่องแกะสลักแผงวงจร PCB

รุ่นมาตรฐาน Eleven Lab

เครื่องแกะสลักแผงวงจร PCB รุ่นยอดนิยม ราคาประหยัดที่สุด
 • ความเร็วหัวกัด 41,000 rpm
 • เปลี่ยนดอกสว่านง่าย
 • พร้อมระบบกล้องจับภาพขณะทำงาน
 • อุปกรณ์เสริม ตู้ครอบเครื่อง

ขนาดพื้นที่ทำงาน: 229 x 320 ม.ม.

รุ่นอัตโนมัติ Auto Lab 

เครื่องแกะสลักแผงวงจร PCB รุ่นเปลี่ยนดอกสว่านอัตโนมัติ
 • ความเร็วหัวกัด 62,000 rpm
 • เปลี่ยนดอกสว่านอัตโนมัติ (สูงสุด 10 ดอก)
 • พร้อมระบบกล้องจับภาพขณะทำงาน
 • อุปกรณ์เสริม ตู้ครอบเครื่อง

ขนาดพื้นที่ทำงาน: 229 x 320 ม.ม.

รุ่นอัตโนมัติ Auto Lab 100

เครื่องแกะสลักแผงวงจร PCB รุ่นเปลี่ยนดอกสว่านอัตโนมัติ
 • ความเร็วหัวกัด 100,000 rpm
 • เปลี่ยนดอกสว่านอัตโนมัติ (สูงสุด 10 ดอก)
 • พร้อมระบบกล้องจับภาพขณะทำงาน
 • อุปกรณ์เสริม ตู้ครอบเครื่อง

ขนาดพื้นที่ทำงาน: 229 x 320 ม.ม.

รุ่นอัตโนมัติ Auto Lab W

เครื่องแกะสลักแผงวงจร PCB รุ่นเปลี่ยนดอกสว่านอัตโนมัติ มาพร้อมขนาดพื้นที่ทำงานที่กว้างจุใจ
 • ความเร็วหัวกัด 62,000 rpm
 • เปลี่ยนดอกสว่านอัตโนมัติ (สูงสุด 20 ดอก)
 • พร้อมระบบกล้องจับภาพขณะทำงาน
 • อุปกรณ์เสริม ตู้ครอบเครื่อง

ขนาดพื้นที่ทำงาน: 400 x 365 ม.ม.