Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เครื่อง Hearing Screening/Audiology Equipment

เครื่อง Hearing Screening/Audiology Equipment

บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด. มีประสบการณ์มากมายในการจัดหาโซลูชั่นแบบครบวงจรสำหรับการตรวจวัดการได้ยินและการได้ยิน.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่าง

Audiology booth , sound insulation

Audiology instruments + software, hearing screening

การตรวจสุขภาพการประกอบวิชาชีพของ Oscilla Asia

 
Scroll to top