Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

แผ่นกั้นเสียง ฉนวนกันเสียงประสิทธิภาพสูง BlastBlock

แผ่นกั้นเสียง ฉนวนกันเสียงประสิทธิภาพสูง BlastBlock

แผ่นกันเสียง แผ่นป้องกันเสียง ฉนวนกันเสียง

    ที่สุดแห่งประสิทธิภาพในการป้องกันเสียง โดยวัสดุป้องกันเสียงที่มีประสิทธิภาพสูง ความหนาเพียง 3 มิลลิเมตร ติดตั้งง่ายประหยัดพื้นที่ เหมาะสำหรับ ห้องซ้อมดนตรี ห้องโฮมเธียเตอร์ ห้องประชุม ห้องเรียนดนตรี กำแพงหรือแผ่นกันเสียง ห้องเครื่องยนต์ งานหุ้มป้องกันเสียงระบบท่อ

คุณสมบัติ ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้

น้ำหนัก 4.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

ความหนา 3 มิลลิเมตร

ขนาด 1000 mm x 5000 mm

คุณสมบัติในการป้องกันเสียง Sound Transmission Class (STC) 29

ทนความร้อนได้ 93 องศาเซลเซียส และทนต่อรังสี UV

ปราศจากมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วิธีการติดตั้ง

วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตั้ง

  • อุปกรณ์การวัด ตลับเมตร ไม้บรรทัด สายวัด
  • อุปกรณ์การตัด คัตเตอร์ หรือกรรไกร
  • อุปกรณ์การเจาะ สว่าน หรือไขควง
  • น๊อตสกรูขนาด ¾” สำหรับเจาะยึดแผ่น BlastBlock เข้ากับผนังหรือโครงคร่าว
  • Acoustical sealant ซิลิโคนกันเสียง สำหรับอุดยาแนว
  • เทปติดกันเสียง BlastTape
  • ดินนำมันกันเสียงอุดตามปลั๊กไฟ Sealant pad หรือ Putty pad

 

การวัดขนาดและการตัด

วางแผ่นกันเสียง BlastBlock กับพื้น แล้วสามารถใช้ไม้บรรทัดทาบในการตัดโดยมีดคัตเตอร์ หรือกรรไกร

การติดตั้งกับผนัง

สามารถติดตั้งแผ่นกันเสียง BlastBlock กับโครงสร้างชนิดไม้หรือโครงโลหะได้ โดยการใช้สกรูยิงยึดติด

 

สำหรับการป้องกันเสียงบริเวณกล่องปลั๊กไฟ สามารถใช้ ดินนำมันกันเสียงอุดตามปลั๊กไฟ Sealant pad หรือ Putty pad และใช้เทปกันเสียงปิดทับบริเวณที่เป็นรอยต่อหรือส่วนที่ประกบกันของแผ่น BlastBlock

 

 

ตัวอย่างการติดตั้งแผ่นกั้นเสียง ฉนวนกันเสียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันเสียงให้กับผนัง

                        

ตัวอย่างการติดตั้งแผ่นกั้นเสียง ฉนวนกันเสียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันเสียงให้กับพื้น

 

 

ตัวอย่างการติดตั้งแผ่นกั้นเสียง ฉนวนกันเสียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันเสียงให้กับหลังคาและเพดาน

Scroll to top