แผ่นซับเสียง

แผ่นซับเสียง

    หน้าที่ของ แผ่นซับเสียง ดูดกลืนคลื่นเสียงไว้ภายใน และคุณสมบัตินึงของแผ่นซับเสียงคือ มีคุณสมบัติที่เป็นรูพรุน ที่อากาศสามารถแทรกตัวผ่านเข้าไปได้ เมื่ออากาศแทรกตัวเข้าไปได้ คลื่นเสียงก็จะแทรกตัวเข้าไปได้เช่นกัน และเมื่อคลื่นเสียงแทรกตัวเข้าไปในวัสดุที่มีความพรุนคลื่นเสียงก็จะถูกวัสดุดูดกลืนไว้ และช่วยไม่ให้เสียงสะท้อนกลับออกมา ยิ่งวัสดุที่มีความพรุนสูงก็จะสามารถดูดกลืนคลื่นเสียงได้มากและการสะท้อนก็จะยิ่งต่ำ ถ้าหากเจาะลึกลงไปถึงคุณสมบัติเฉพาะของแผ่นซับเสียง อาจจะต้องดูถึงย่านความถี่ที่สามารถดูดกลืนคลื่นเสียงได้ ซึ่งประเภทของการดูดกลืนคลื่นเสียงของวัสดุคร่าวๆคือ ชนิดที่เป็นพวกฟองน้ำ (Cellular) เหมาะสำหรับการดูดกลืนคลื่นเสียงในช่วงความถี่สูง ชนิดเยื่อแผ่นหรือเส้นใย (Fibrous) เหมาะสำหรับดูดกลืนคลื่นเสียงในช่วงความถี่กลางถึงต่ำ วัสดุที่มีความพรุนในลักษณะที่เป็นเมล็ด (Granular) เหมาะสำหรับดูดกลืนคลื่นเสียงในช่วงความถี่กลางถึงต่ำ และมีวัสดุดูดกลืนคลื่นเสียงที่สามารถออกแบบความกว้างขนาดของช่องว่างได้ตามย่านความถี่ที่ต้องการการดูกลืนคลื่นเสียง

 

ใช้สำหรับห้องประชุม ห้องบันทึกเสียง ห้องจัดแสดงดนตรี หรือในอาคารทั่วไป มีรายละเอียดต่อไปนี้ค่ะ

เป็นวัตถุประสงค์หลัก คือ ใช้ลดเสียงสะท้อน เสียงก้อง ภายในห้องให้ได้ยินเสียงที่ต้องการชัดเจนยิ่งขึ้น หรือให้การบันทึกเสียงที่ได้คุณภาพเสียง ซึ่งการใช้งานสำหรับห้องบันทึกเสียง หรือห้องฟังเพลง แผ่นซับเสียงยังสามารถออกแบบให้มีการดูดกลืนคลื่นเสียงเฉพาะความถี่ที่ต้องการ หรือให้สะท้อนตามความถี่ที่ต้องการได้

 

 

ใช้ในการลดระดับเสียง โดยการลดเสียงสะท้อน เสียงก้องในภาคอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่จะเป็นการลดระดับเสียงภายในอาคารอุตสาหกรรม ที่มีเครื่องจักรหรือแหล่งกำเนิดเสียงที่ตั้งอยู่ภายในอาคารที่มีการสะท้อน ทำให้ระดับของเสียงในอาคารเพิ่มมากขึ้น หรือใช้แผ่นซับเสียงร่วมกับวัสดุกันเสียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันเสียงสำหรับห้องเก็บเสียงเครื่องจักร

 

 

 

ใช้ในห้องปฏิบัติการ ห้องทดสอบทางเสียง Acoustic laboratory

ในการใช้งานแผ่นดูดซับเสียง (Absorption panel) หรือวัสดุดูดซับเสียง (Acoustic absorber) ในห้องปฏิบัติการนั้นส่วนใหญ่จะเป็นห้องที่ไม่มีการสะท้อนของเสียงเลย เช่นห้องไร้เสียงสะท้อน (Anechoic chamber) หรือห้องกึ่งไร้เสียงสะท้อน (Hemi- Anechoic chamber) ในห้องปฏิบัติการทางเสียง หรือห้องทดสอบเสียงนั้น ค่าการดูดกลืนของคลื่นเสียงจะถูกออกแบบในรูปแบบของ Cut-off Frequency  ว่าต้องการดูดกลืนคลื่นเสียงในช่วงย่านความถี่ไหน ซึ่งสามารถออกแบบได้จากตัววัสดุดูดซับเสียง ว่าจะต้องมีความหนา ความยาว และช่องว่างขนาดเท่าไร จึงจะได้ Cut-off Frequency ที่ต้องการ

 

ในส่วนของหลักการติดตั้งแผ่นดูดซับเสียง ต้องมีหลักการมีวิธีการคำนวณการติดตั้งอย่างไรเพื่อให้ได้ตามประสิทธิภาพ ที่ต้องการการวัดค่าความสะท้อนของห้อง ค่าความกังวาน Reverberation time (RT60) หรือวิธีการทดสอบค่าสัมประสิทธิการดูดกลืนคลื่นเสียง Sound absorption coefficient จะมีในบทความต่อไป

                                             จัดทำโดย บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด. วันที่ 12 ธันวาคม 2562

                                                           

 

Scroll to top