Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ชาวบ้านต้านโรงไฟฟ้าชีวมวลที่พังงา หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม

ชาวบ้านในพื้นที่ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา กว่า 700 ครัวเรือน ต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 9.5 เมกะวัตต์ หวั่นกระทบแหล่งน้ำดิบและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ…

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.58 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านในตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา กว่า 500 คน เดินทางมารวมตัวที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.4 บ้านบางพาง ต.ท่านา อ.กะปง เพื่อร่วมลงชื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล เพราะชาวบ้านพื้นที่ไม่

เห็นด้วยจึงได้เดินทางมาลงชื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยหวั่นวิตกว่า

หากมีการอนุญาตให้ก่อสร้างจะส่งผลเสียให้เกิดมลพิษในพื้นที่กว่า 700 ครัวเรือน ซึ่งสถานที่ก่อสร้างยังอยู่ใกล้กับชุมชน วัด โรงเรียน และยังเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของหมู่บ้านที่ประชาชนใช้อุปโภค-บริโภค จึงไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
พร้อมทั้งมีการเขียนป้ายติดตามถนนเข้าหมู่บ้านว่า “ชาวกะปง ไม่เอาโรงไฟฟ้า” และ “คุณครูคะหนูต้องการอากาศบริสุทธิ์ จะเลือกโรงเรียนหรือเลือกโรงงาน” เขียนติดตามถนนเพื่อให้ชาวบ้านและเด็กนักเรียนตื่นตัวกันมากขึ้น

นายไพบูลย์ ลิ่มธนวัฒ ชาวบ้านบางพลาง กล่าวว่า การสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลชาวบ้านคิดว่าจะส่งผลกระทบให้เกิดมลพิษทางอากาศก่อให้เกิดฝุ่นละออง ซึ่งในพื้นที่อำเภอกะปง เป็นพื้นที่สีเขียวมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ถ้าเกิดมีโรงไฟฟ้าขึ้นมาชาวบ้านหวั่นวิตกว่าจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอย่างรุนแรงต่อชุมชน ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ และการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้าน ส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นในหลายหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการก่อสร้าง ที่สำคัญคือพื้นที่ก่อสร้างอยู่ติดกับชุมชนเกินไปจึงไม่เหมาะที่จะมีการอนุญาตก่อสร้างได้แน่นอน

ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/503941

ชาวบ้านต้านโรงไฟฟ้าชีวมวลที่พังงา หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม
Scroll to top