Day: June 17, 2015

ชาวบ้านชี้ บ้านพัง!! เหตุจากการเจาะปิโตเลียม

บุรีรัมย์ – วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินลงตรวจสอบบ้านร้าว 8 หลังที่ อ.สตึก หลังชาวบ้านระบุชัดเกิดจากการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม ชี้ผ่านไปร่วมปียังไม่ได้รับความช่วยเหลือ วันนี้ (16 มิ.ย.) รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ตัวแทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจสอบร่องรอยบ้านร้าวที่ ต.ดอนมนต์ และ ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ จำนวน 8 หลังคาเรือน หลังจากมีชาวบ้านทำหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่า ได้รับผลกระทบจากการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมของบริษัทต่างชาติ แปลงสำรวจที่ L31/50 เมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา จนทำให้พื้นบ้านทรุดและฝาผนังแตกร้าว ได้แจ้งความร้องทุกข์ และร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงาน แต่เวลาผ่านไปเกือบ 1 ปีแล้วยังไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาช่วยเหลือจากทางบริษัทหรือหน่วยงานภาครัฐเลย การลงพื้นที่มาตรวจสอบร่องรอยบ้านร้าวครั้งนี้เพื่อจะนำข้อมูลไปประมวลผลสรุปส่งให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อประกอบการให้ความเห็นเชิงวิชาการหรือวิชาชีพของวิศวกรรมในฐานะผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น แต่ยังไม่สามารถชี้ชัดว่าเกิดจากสาเหตุอะไร รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบตามบ้านทั้ง 8 หลัง พบว่ามีรอยร้าวจริงตามที่ชาวบ้านร้องเรียน […]

Scroll to top