Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดินไหว อ.งาว ลำปาง 1.8 ริกเตอร์

แผ่นดินไหว อ.งาว จ.ลำปาง ขนาด 1.8 ตามมาตราริกเตอร์ ไม่มีรายงานความเสียหาย

สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงาน เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. เวลา 02.06 น. ได้เกิดแผ่นดินไหว ที่ อ.งาว จ.ลำปาง วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 1.8 ตามมาตราริกเตอร์ ความลึก จากผิวดิน 2 กม. ยังไม่มีรายงานความเสียหาย

ดินไหว อ.งาว ลำปาง 1.8 ริกเตอร์
Scroll to top