Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การเลือกใช้ไมโครโฟนให้เหมาะสมกับงาน

การเลือกใช้ไมโครโฟนให้เหมาะสมกับงาน

Noise Sensor Selection Guide

การเลือกใช้ไมโครโฟนให้เหมาะสมกับงาน​ ในวงการ Acoustic testing อาจจะมีไมโครโฟนที่รูปร่างหน้าตาแตกต่างจากงาน Audio recording หรือ Live music อยู่พอสมควร

ในงานทดสอบทางเสียงเราจะเรียกว่า Measurement Microphone ซึ่งมีทั้งระบบไฟฟ้าที่เป็น 48V. หรือที่เรียกว่า Phantom

ในภาคอุตสาหกรรมหรือในงานทดสอบทาง Acoustic เราจะคุ้นเคยกับ Microphone ที่เป็นระบบ Polarization voltage 0V. หรือ Pre- Polarization voltage 200V. หรือ External Polarization voltage 200V. ซึ่งโดยทั่วไปแล้วระบบที่เป็น External Polarization voltage 200V. จะใช้ในงานทดสอบที่ต้องการความแม่นยำและ Stable สูง และนิยมใช้ Connector ชนิด LEMO 7 pin. นอกจากนั้นการออกแบบไมโครโฟนจะต้องดำเนินการตามมาตรฐาน IEC61094 ในรูปแบบ WS1P สำหรับขนาด 1 นิ้ว, WS2F สำหรับขนาด ½” นิ้ว , WS3F สำหรับขนาด ¼”  นิ้ว

ระบบไฟฟ้าใน Measurement microphone ยังต้องการ Pre-Amplifier เป็นด้วยช่วยในการขยายสัญญาณทางไฟฟ้า หรืออาจจะเรียกว่าระบบ IEPE หรือ ICP หรือ CCP ซึ่งการเรียกชื่อจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ผลิต

ภาพตัวอย่างจาก https://placidinstruments.com

การพิจารณาเลือกไมโครโฟน สำหรับงาน Acoustic testing สามารถทำได้ดังต่อไปนี้

Step 1

ระบบไฟฟ้าของ Preamp ที่มีอยู่เป็นระบบ Polarization voltage 0V. หรือ External Polarization voltage 200V.

Step 2

ลักษณะของ Sound field ที่ใช้ เช่น Free-field, Pressure-field หรือ Random field

Step 3

ช่วงของการวัด Dynamic range (dB) หรือ Sensitivity (mV/g)

Step 4

ช่วงความถี่ของการวัด Frequency range (Hz)

Application ที่เหมาะสมสำหรับการเลือกใช้ไมโครโฟนเช่น

  • การวัดการทดสอบผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการด้าน Acoustic

  • งานตรวจวัดระดับเสียงในงานสิ่งแวดล้อมและเสียงรบกวน
  • งานทดสอบวัสดุ ค้นคว้าวิจัยด้าน Acoustic

  • งาน Acoustic field testing ตามมาตรฐานสากล ต่างๆ

ไมโครโฟนสำหรับงาน Audio Engineer

ในงานที่ต้องการความแม่นยำสูงหรือการบันทึกเสียงที่รายละเอียดสูง ยังสามารถใช้ Microphone capsule มาตรฐาน ร่วมกับ Preamplifier ระบบไฟฟ้า Phantom 48V. ซึงอาจจะเห็นได้ใน Studio recording หรืออุปกรณ์ Real Time Analyzer (RTA) ที่ใช้ Connector ชนิด XLR.

แสดงภาพตัวอย่าง Measurement microphone กับระบบ Phantom 48V. สำหรับ Sound Analyzer

นอกจากนี้ยังมีระบบที่ง่ายมากขึ้น สำหรับผู้ที่ต้องการวัดหรือทดสอบที่ต้องการความแม่นยำสูงในระดับ Class1 โดยที่ใช้ระบบที่คล้ายกับการเชื่อมต่อ Audio interface ในรูปแบบ USB. โดยได้มีการ ออกแบบระบบ Pre-Amplifier ในรูปแบบ USB. Connector ซึ่งสามารถใช้งานกับ Sound recording software หรือ Sound measurement ได้โดยตรง

และสิ่งที่งานในด้านการทดสอบด้าน Acoustic ได้อย่างมีความแม่นยำเที่ยงตรงของระบบไมโครโฟนเหล่านี้ที่ถูกนำมาเลือกใช้งานก็คือ สามารถสอบเทียบ Calibration ตามมาตรฐานที่เป็นสากลโดยห้องปฏิบัติการสอบเทียบ(ALT)ที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC17025 หรือการถ่ายทอดความถูกต้อง Traceability ไปยังหน่วยงานระดับนานาชาติ ในหัวข้อของการทดสอบค่า Sensitivity และ Frequency response.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Mobile: +66 955170028

Tel: +66 1214399 , +66 819641982
Line: @geonoise

การเลือกใช้ไมโครโฟนให้เหมาะสมกับงาน
Scroll to top