Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุตำแหน่งที่มีเสียง (Acoustic location) โดยใช้ Acoustic Camera

เทคโนโลยีที่ช่วยระบุหาตำแหน่งของการเกิดเสียงที่ช่วยให้เราเข้าถึงตำแหน่งหรือระบุจุดที่ต้องการทราบตำแหน่งของเสียงได้อย่างแม่นยำ

ช่วยในการระบุตำแหน่งของเสียง

ในพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ มีแหล่งกำเนิดเสียมากมาย หรือบริเวณที่เป็นสภาพแวดล้อมเป็นป่าเขา การระบุตำแหน่งของการเกิดเสียงเป็นไปได้ยากมาก ทาง Norsonic จึงได้มีการพัฒนาระบบ Array microphones โดยใช้หลักการ Acoustic Beampattern ในการระบุหาตำแหน่งเสียงที่เกิดขึ้น และซ้อนทับเข้ากับระบบภาพ โดยเมื่อเสียงตกกระทบไมโครโฟนจำนวน 128 ตัว ระบบประมวลผลสัญญาญจะแสดงเป็นภาพในรูปแบบ Real-time ขึ้นมาทันที

ตัวอย่างการตรวจหาตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียงที่อยู่ภายในบริเวณที่ลุ่มหุบเขาที่มีระยะห่างออกไป 3 กิโลเมตร

เสียงที่เกิดขึ้นเป็นเสียงที่เกิดเพียงช่วงสั้นๆ ณ จุดที่ส่งกล้อง Acoustic Camera ซึ่งยากต่อการสั่งเกตุและการได้ยิน แต่ด้วยเทคโนโลยีของ Norsonic เราสามารถ Playback เพื่อฟังและดูจุดที่เกิดเสียงได้จากการบันทึกของตัว Acoustic Camera อีกทั้งเรายังสามารถฟังเสียงเฉพาะแหล่งกำเนิดนั้นโดยที่ทำการคัดเสียงที่ไม่ต้องการฟังออกไปด้วยระบบที่เรียกว่า Virtual Microphone

ตัวอย่างการคัดเสียงอื่นๆ ที่ไม่ต้องการได้ยิน เพื่อดูแหล่งกำเนิดเสียงอื่น ที่รองลงมา ทำให้เราเห็นตำแหน่งที่เราต้องการศึกษา เช่น กรณีที่มีเสียงรบกวนอื่นๆ อยู่ใกล้กับเราเช่น เสียงจากสัตว์ หรือนกที่ร้องอยู่พุ่มไม้ ที่อยู่ใกล้กับตัวกล้อง เราสามารถคัดเสียงนั้นออกเพื่อดูเสียงที่ต้องการศึกษาจริงๆได้ โดยใช้ Function Eraser ของระบบ Software ที่ดูได้แบบ Real-time ดังภาพตัวอย่าง

ในต่างประเทศนอกจากการใช้งานในเชิงเครื่องจักร หรือเสียงด้านสิ่งแวดล้อม ยังได้มีการนำ Acoustic Camera มาใช้ในงานกู้ภัย ค้นหาผู้คนสูญหายหรือ คนหลงป่า หาหน่วยลักลอบขนของหรือตัดไม้ในป่า หรือศึกษาติดตามสัตว์ป่าเชิงงานวิจัยด้าน Bio Acoustics

Applications

 • ระบุแหล่งกำเนิดเสียงที่ทำให้เกิดการรบกวน เช่น พื้นที่ก่อสร้าง อุปกรณ์ภายในงานอุตสาหกรรม
 • เสียงรบกวนจากสภาวะแวดล้อมในชุมชนเมือง
 • ระบุตำแหน่งที่กำเนิดเสียงในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง เช่น หอกลั่น หอระบายความร้อน
 • ตรวจสอบประสิทธิภาพของการใช้มาตรการลดเสียงรบกวน
 • ใช้ในการหาแหล่งกำเนิดเสียงที่ผิดปกติในอุตสาหกรรมยานยนต์ ระบบราง อุตสาหกรรมการบิน
 • ใช้ในการตรวจสอบการไม่แน่นสนิทของผนังประตู หรือพาติชั่น Sound leaked
 • ตรวจหาผู้คน หรือสัตว์ป่า เครื่องจักรกำเนิดเสียง โดยใช้การตรวจจับตำแหน่งเสียง

ข้อดีคือ

 • ติดตั้งอุปกรณ์ง่าย สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว เพียง 2 นาทีสามารถทำงานได้เลย (ระบบ Array microphones แบบอื่นๆ ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการ Setup)
 • Array microphones จำนวน 128 microphones ตัว ซึ่งเป็นจำนวณมาก และมีความแม่นยำในการระบุตำแหน่งสูงมาก (จำนวนไมโครโฟนเยอะการระบุตำแหน่งสามารถทำให้แม่นยำ)
 • ทำงานได้โดยคนเพียงคนเดียว พร้อม Software ที่แสดงผล Real time วิเคราะห์หน้างานได้ทันที ไม่ต้องนำข้อมูลไปประมวลผลเพื่อซ้อนข้อมูลภาพกับเสียงอีก
 • สามารถบันทึกข้อมูล และนำมาวิเคราะห์ย้อนหลังได้อย่างละเอียด ทั้งตำแหน่งของเสียงที่เกิด ระดับเสียง ความถี่เสียง และตัดเสียงรบกวนอื่นๆ ที่ไม่ต้องการออกได้ทั้งแบบ Real time และการนำมาวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง Post processing
 • Software ที่ง่ายต่อการใช้งาน และการแสดงผลที่เข้าใจง่าย โดยที่ผู้งานไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ในระบบ Digital Signal Processing ก็สามารถทำงานได้
 • การฝึกอบรมใช้งาน และการดูแล Support จากทีมงานวิศวกรของบริษัทตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยตรงจากผู้ผลิต
เทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุตำแหน่งที่มีเสียง (Acoustic location) โดยใช้ Acoustic Camera
Scroll to top