Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เสียงรบกวน คืออะไร

เสียงรบกวน หรือ Noise คืออะไร

เสียงรบกวน คืออะไร เสียงรบกวนหรือ Noise ในภาษาอังกฤษ แปลว่าเสียง หรือสัญญาณรบกวน หรือาจจะใช้คำว่า Annoyance noise ที่เป็นการบ่งบอกว่าคือเสียงรบกวน แล้วเสียงอะไรคือเสียงที่จะมารบกวนเราได้ ? ในคำจำกัดความจริงๆ ก็คือเสียงทุกเสียงที่เราไม่ต้องการได้ยินก็ถือเป็นเสียงรบกวนได้ เช่นเสียงเพลงที่บางคนชอบฟัง แต่บางคนที่ไม่ต้องการรับฟังก็เป็นเสียงรบกวนได้เช่นกัน

ยกตัวอย่างอีกกรณีนึง เสียงหึ่ง เสียงจี่ เสียงฮัม จากหม้อแปลงไฟฟ้า วัดค่าระดับเสียงในห้องนอนได้ 45 dBA และเมื่อเปิดทีวีในห้องนอนระดับเสียงเพิ่มเป็น 55 dBA ซึ่งมีเสียงดังกว่าเสียงหม้อแปลงไฟฟ้าถามว่า เสียงทีวีเป็นเสียงรบกวนใช่หรือไม่ จากการสอบถามผู้ที่ได้รับผลกระทบ ได้ให้การว่าเสียงทีวีเป็นเสียงที่พึงต้องการได้ยินและเมื่อทำการปิดทีวีลง ไม่พึงต้องการได้ยินเสียงจากหม้อแปลงไฟฟ้าอีก

เมื่อความรู้สึกว่ามีการรบกวนหรือไม่รบกวนของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน เราจึงมีกำหนดกฎเกณฑ์ออกมาด้วยค่าที่เรียกว่าค่ามาตรฐานเสียงรบกวน โดยใช้เครื่องมือวัดและค่าเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้วัดระดับเสียงรบกวนจะต้องได้มาตรฐาน IEC61672-1 และต้องเป็น Class1 รวมถึงต้องมีการใช้งานกับเครื่องปรับค่าความถูกต้องหรือ แหล่งกำเนิดเสียงอ้างอิงมาตรฐาน Sound calibrator ตามมาตรฐาน IEC60942 ที่มีการสอบเทียบโดยห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรอง ISO17025 อย่างถูกต้องเช่นกัน

ยกตัวอย่างกรณีเสียงหม้อแปลงไฟฟ้าในข้างต้น หากจะประเมินค่าระดับการรบกวน จะต้องทำการวัดค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน คือเสียงที่ดังจากหม้อแปลง และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน คือเสียงที่หม้อแปลงไฟฟ้านั้นเงียบลงไปหรือไม่มีเสียงจากหม้อแปลงไฟฟ้า ณ ตำแหน่งเดียวกัน ก็คือห้องนอน กรณีที่ไม่สามารถหยุดเสียงจากแหล่งกำเนิดได้จะต้องวัดค่าระดับเสียงที่ไม่มีการรบกวนจากจุดที่คล้ายคลึงกันโดยไม่มีเสียงจากหม้อแปลงไฟฟ้ามารบกวน และนำมาประเมินระดับการรบกวนตามกฎหมาย

ณ ปัจจุบันนี้ ปี 2024 เราใช้เกณฑ์มาตรฐานเสียงรบกวนตาม ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 266 ง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565)

โดยจะใช้วิธีการวัดเสียง ขณะมีการรบกวน ลบ ระดับเสียงพื้นฐาน ต้องไม่เกิน 10dBA หากเกินกว่านั้นคือค่าระดับเสียงรบกวน

อันตรายจากเสียงรบกวน

เสียงรบกวนทำให้คนตายได้ อันตรายแบบเฉียบพลันที่เสียงรบกวนทำให้คนตายได้ทันที แต่คนที่ตายคือคนที่ก่อเสียงรบกวน ส่วนคนที่ได้รับเสียงรบกวนก็รับโทษทางอาญาแผ่นดิน

เสียงรบกวน คืออะไร

จากภาพข่าวในข้างต้น เป็นความอันตรายของเสียงรบกวนแบบเฉียบพลัน ส่วนภัยร้ายของเสียงรบกวนที่ตามมาก็คือเรื่องของสภาวะทางอารมณ์ และความเป็นอยู่ การพักผ่อนไม่เพียงพอ การขาดสมาธิในการเรียนหรือการทำงาน ภาวะเครียด ความดันขึ้น และนำไปสู่โรคซึมเศร้า หรือหากต้องมีการฟ้องร้องเรื่องผลกระทบทางเสียง ก็จะมีค่าใช้จ่ายตามมาอีกเช่นกัน

เสียงที่ทำให้เกิดการรบกวนมากเป็นพิเศษ

ลักษณะเสียงที่เป็นเสียงแหลมดัง เสียงกระทบกระแทก เสียงที่ทุ้มมากๆ ในลักษณะเสียง Sub bass เป็นอีกอย่างนึงที่ไวต่อการรับรู้ ทำให้เกิดความน่ารำคาญมากขึ้น ซึ่งในการประเมินตามกฎหมายบ้านเราจะให้มีการบวกระดับเสียงเพิ่มเข้าไปอีกจากการวัดเสียงถึง 5 dBA ดังภาพด้านล่าง

ในต่างประเทศเรื่องของเสียงรบกวนจะมีการประเมินในส่วนของ Pure tone noise หรือ Tonal noise ซึ่งเป็นเสียงในลักษณะที่เป็นโทนเสียงโดดเด่นขึ้นมาจากย่านความถี่เสียงอื่นๆ ทำให้เราได้ยินเสียงนั้นโดดเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนที่เป็นเสียงลักษณะ ฮัม (Humming noise) หรือเสียงหวีด เสียงโทนแหลม

ภาพตัวอย่างหากทำการวัดค่าระดับเสียงแยกความถี่ จะพบความถี่เสียงที่โดดขึ้นมา อ้างอิงจาก BS 4142:2014
ภาพตัวอย่างหากทำการวัดค่าระดับเสียงแยกความถี่ จะพบความถี่เสียงที่โดดขึ้นมา อ้างอิงจาก BS 4142:2014

จะเห็นได้ว่าปัญหาเสียงรบกวนเป็นปัญหาที่ร้ายแรงในอันดับต้นๆ ทั้งแบบอันตรายเฉียบพลันจนฆ่ากันตาย หรืออันตรายแบบสะสมต่อสุขภาพ ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาเสียงรบกวน ที่สามารถช่วยในการหาโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดในการบรรเทาผลกระทบทางเสียงที่ถูกต้องตามหลักทางวิชาการ และเรา Geonoise ก็เป็นบริษัทที่เป็น Independent Acoustic Consulting ที่ไม่ได้แค่ทำการตรวจวัดเสียงและรายงานผลการวัดเพียงอย่างเดียว เรายังช่วยวิเคราะห์ศึกษาแก้ไขปัญหาเสียงรบกวนให้ผู้ประกอบการและผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเสียงตามหลักทางวิศกรรม และสามารถทำได้จริง หากท่านกำลังประสบปัญหาด้านเสียงรบกวนสามารถติดต่อเราได้ทางช่องทาง Line: @geonoise

เสียงรบกวน คืออะไร
Scroll to top