Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Vibration Analyzer เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนอย่างมืออาชีพ

Vibration Analyzer หรือ เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน การตรวจสอบการวิเคราะห์แรงสั่นสะเทือนแบบมืออาชีพ โดยเครื่องวิเคราะห์แรงสั่นสะเทือนมาตรฐานจากประเทศเยอรมัน เครื่องวิเคราะห์การสั่นสะเทือนที่สามารถวิเคราะห์ได้หลายมาตรฐาน เช่นการวิเคราะห์สภาพเครื่องจักร การบันทึกข้อมูลแรงสั่นสะเทือนแบบ data logger การวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนต่อบุคคล หรือการวิเคราะห์แรงสั่นสะเทือนที่อาจจะส่งผลต่ออาคาร

เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนแบบ Hand held รุ่น VM31

Vibration Analyzer เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนอย่างมืออาชีพ

VM31 เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ ความสั่นสะเทือน 3 แนวแกนชนิด สามารถวัดแรงสั่นสะเทือนตัวบุคคล Human vibration และวัดแรงสั่นสะเทือนเครื่องจักร Machine vibration
มาตรฐานการวัด
ISO 8041; ISO 2631; ISO 5349; ISO 10326; ISO 20816; ISO 20238-5; ISO 28927; ISO/TR 18570; 2002/44/EC

เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนแบบ Portable รุ่น VM100

Application:

  • ตรวจสอบสุขภาพการทำงานของเครื่องจักรหมุน rotating machinery เช่น motors, pumps, compressors, turbines or gearboxes
  • วัดค่าแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักร Machine vibration measurement
  • ตรวจสอบลูกปืน Roller bearing diagnosis
  • ตรวจสอบความ Balancing
  • ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนบุคคล hand-arm และ whole-body vibration
  • ตรวจสอบวิเคราะห์ Run up/coast down analysis; resonance finding
  • ตรวจวัดด้าน Comfort vibration ภายในห้องโดยสารของรถและเรือ
  • ตรวจสอบ Vibration สำหรับงาน very sensitive equipment (VC/Nano)

รายละเอียดเพิ่มเติม Click

Video  ตัวอย่างการใช้งาน

Vibration Analyzer เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนอย่างมืออาชีพ
Scroll to top