DJB Accelerometers

มาตรวัดความเร่ง DJB

 Watercooled triaxial accelerometer เหมาะสำหรับการทดสอบที่พื้นผิวมีอุณหภูมิ 900°C ตัวอย่างเช่น ในไอเสียรถยนต์ หรือ การพัฒนาเทอร์โบ

มาตรวัดความเร่งแบบ stainless steel monoacial ที่เล็กที่สุดในโลกที่เป็นแบบชาร์จ หรือ IEPE

มาตรวัดความเร่ง Monoaxial IEPE (แบบแกนเดี่ยว) , มาตรวัดความเร่งเอนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย, มีหลากหลาย sensitivity และมีตัวเชื่อมต่อแบบด้านข้าง และด้านบน

Triaxial IEPE accelerometer มาตรวัดความเร่งเอนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย, สามารถใช้กาวในการติดได้ และมีฐานแยกเป็นเซรามิกมาตรฐาน แต่เป็นแบบ stud mount และ แบบ Charge output ยังมีอยู่ ร่วมกับใช้งานในที่อุณหภูมิการทำงานสูงขึ้น

Scroll to top