Archives

Loading Events

Upcoming Events

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

January 2020

การจัดทำแผนที่เสียง Noise Contour ครั้งที่ 1/63

January 31 @ 1:00 pm - 5:00 pm
บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด., 6/54-56
ถนน เพิ่มสิน ซอย เพิ่มสิน 42 แขวง สายไหม เขต สายไหม, กรุงเทพมหานคร 10220 Thailand
+ Google Map

ฌการจัดทำแผนที่เสียง Noise contour  ครั้งที่ 1/63 เวลา 13:00 - 17:00 น. โดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เหมาะสำหรับ ผู้ทำงานด้านเสียงในงานอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษาทางด้านเสียงรบกวน หรือ Acoustic consult ผู้ออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทางเสียง เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้ที่มีโครงการในการศึกษาผลกระทบทางเสียง หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หัวข้อการฝึกอบรม - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียง และการได้ยิน (Fundamental of noise) - การเลือกใช้อุปกรณ์วัดเสียงให้เหมาะสมกับลักษณะงาน (Acoustic measuring equipment suitable for work place) - เทคนิคการวัดเสียง การสอบเทียบเครื่องมือวัด และการแปรผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Acoustical measurement and calibration) - กฎหมาย และมาตรฐาน เกี่ยวกับเสียงในงานอุตสาหกรรม และเสียงรบกวน (Noise standard) - วิธีการทำ แผนที่เสียง (Noise contour) โดยโปรแกรมสำเร็จรูป (Demonstration) สถานที่อบรม บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด.

Find out more »

February 2020

คอร์สอบรม Basic noise (ครึ่งวัน) ครั้งที่ 1/63

February 21 @ 1:00 pm - 5:00 pm
บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด., 6/54-56
ถนน เพิ่มสิน ซอย เพิ่มสิน 42 แขวง สายไหม เขต สายไหม, กรุงเทพมหานคร 10220 Thailand
+ Google Map

คอร์สอบรม Basic noise (ครึ่งวัน)   เวลา 13:00 - 17:00 น. โดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คอร์สอบรมเสียงจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการวัดและการใช้เครื่องมือสำหรับเสียง เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการวัดเสียงในงานสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทที่ปรึกษาในงานอคูสติกส์ หรือผู้สนใจทั่วไป - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียง และการได้ยิน (Fundamental of noise) - การเลือกใช้อุปกรณ์วัดเสียงให้เหมาะสมกับลักษณะงาน (Acoustic measuring equipment suitable for work place) - เทคนิคการวัดเสียง การสอบเทียบเครื่องมือวัด และการแปรผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Acoustical measurement and calibration) - กฎหมาย และมาตรฐาน เกี่ยวกับเสียงในงานอุตสาหกรรม และเสียงรบกวน (Noise standard)       

Find out more »

March 2020

การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ SoundPLAN สำหรับงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/63

March 27
บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด., 6/54-56
ถนน เพิ่มสิน ซอย เพิ่มสิน 42 แขวง สายไหม เขต สายไหม, กรุงเทพมหานคร 10220 Thailand
+ Google Map

การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ SoundPLAN สำหรับงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/63 เวลา 09:00 - 17:00 น. โดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เหมาะสำหรับ ผู้ทำงานด้านเสียงในงานอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษาทางด้านเสียงรบกวน หรือ Acoustic consult ผู้ออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทางเสียง เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้ที่มีโครงการในการศึกษาผลกระทบทางเสียง หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หัวข้อการฝึกอบรม - Basic noise - การนำเข้าข้อมูลสำหรับ Geo-Database - การ Calculation ในรูปแบบ Grid noise map, Cross section map, Receiver point - การแสดงผลในรูปแบบ Graphics - Workshop หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนำคอมพิวเตอร์ Notebook มาด้วยตนเอง (รับจำนวนจำกัด)

Find out more »
+ Export Events
Scroll to top