Events

Loading Events

Past Events

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

October 2019

การวัดเสียงภายในอาคารสำหรับงาน Building Acoustics

October 17, 2019 @ 1:00 pm - 5:00 pm
Geonoise (Thailand) Co.,Ltd., 6/54-56 ซอย เพิ่มสิน 42 แขวง สายไหม เขต สายไหม
Bangkok, Bangkok 10220 Thailand
+ Google Map

การวัดเสียงภายในอาคารสำหรับงาน Building Acoustics   เวลา 13:00 - 17:00 น. โดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เหมาะสำหรับ บริษัทที่ปรึกษาทางด้านเสียงรบกวน หรือ Acoustic consult สถาปนิกหรือผู้ออกแบบ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทางเสียง ผู้ที่มีโครงการในการศึกษาผลกระทบทางเสียง หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หัวข้อการฝึกอบรม - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียง และการได้ยิน (Fundamental of noise) - การเลือกใช้อุปกรณ์วัดเสียงให้เหมาะสมกับลักษณะงาน (Acoustic measuring equipment suitable for work place) - คุณสมบัติทางเสียงของวัสดุ - Parameter ในการวัดค่าระดับเสียงในอาคาร - สาธิตการวัดค่าความกังวาลของห้อง (Revrebration;RT) ดัชนีความชัดเจนของการได้ยิน (STIPA) - สาธิตการวัดค่าความสามารถในการป้องกันเสียงของระบบผนัง (Sound Transmission Loss)

Find out more »

การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ SoundPLAN สำหรับงานอุตสาหกรรม

October 31, 2019
Geonoise (Thailand) Co.,Ltd., 6/54-56 ซอย เพิ่มสิน 42 แขวง สายไหม เขต สายไหม
Bangkok, Bangkok 10220 Thailand
+ Google Map

การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ SoundPLAN สำหรับงานอุตสาหกรรม เวลา 09:00 - 17:00 น. โดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เหมาะสำหรับ ผู้ทำงานด้านเสียงในงานอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษาทางด้านเสียงรบกวน หรือ Acoustic consult ผู้ออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทางเสียง เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้ที่มีโครงการในการศึกษาผลกระทบทางเสียง หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หัวข้อการฝึกอบรม - Basic noise - การนำเข้าข้อมูลสำหรับ Geo-Database - การ Calculation ในรูปแบบ Grid noise map, Cross section map, Receiver point - การแสดงผลในรูปแบบ Graphics - Workshop หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนำคอมพิวเตอร์ Notebook มาด้วยตนเอง (รับจำนวนจำกัด)

Find out more »

November 2019

การวัดเสียงภายในอาคารสำหรับงาน Building Acoustics

November 11, 2019 @ 1:00 pm - 5:00 pm
Geonoise (Thailand) Co.,Ltd., 6/54-56 ซอย เพิ่มสิน 42 แขวง สายไหม เขต สายไหม
Bangkok, Bangkok 10220 Thailand
+ Google Map

การวัดเสียงภายในอาคารสำหรับงาน Building Acoustics เวลา 13:00 - 17:00 น. โดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เหมาะสำหรับ บริษัทที่ปรึกษาทางด้านเสียงรบกวน หรือ Acoustic consult สถาปนิกหรือผู้ออกแบบ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทางเสียง ผู้ที่มีโครงการในการศึกษาผลกระทบทางเสียง หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หัวข้อการฝึกอบรม - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียง และการได้ยิน (Fundamental of noise) - การเลือกใช้อุปกรณ์วัดเสียงให้เหมาะสมกับลักษณะงาน (Acoustic measuring equipment suitable for work place) - คุณสมบัติทางเสียงของวัสดุ - Parameter ในการวัดค่าระดับเสียงในอาคาร - สาธิตการวัดค่าความกังวาลของห้อง (Revrebration;RT) ดัชนีความชัดเจนของการได้ยิน (STIPA) - สาธิตการวัดค่าความสามารถในการป้องกันเสียงของระบบผนัง (Sound Transmission Loss)

Find out more »

การจัดทำแผนที่เสียง Noise contour

November 29, 2019 @ 1:00 pm - 5:00 pm
Geonoise (Thailand) Co.,Ltd., 6/54-56 ซอย เพิ่มสิน 42 แขวง สายไหม เขต สายไหม
Bangkok, Bangkok 10220 Thailand
+ Google Map

การจัดทำแผนที่เสียง Noise contour   เวลา 13:00 - 17:00 น. โดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เหมาะสำหรับ ผู้ทำงานด้านเสียงในงานอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษาทางด้านเสียงรบกวน หรือ Acoustic consult ผู้ออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทางเสียง เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้ที่มีโครงการในการศึกษาผลกระทบทางเสียง หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หัวข้อการฝึกอบรม - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียง และการได้ยิน (Fundamental of noise) - การเลือกใช้อุปกรณ์วัดเสียงให้เหมาะสมกับลักษณะงาน (Acoustic measuring equipment suitable for work place) - เทคนิคการวัดเสียง การสอบเทียบเครื่องมือวัด และการแปรผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Acoustical measurement and calibration) - กฎหมาย และมาตรฐาน เกี่ยวกับเสียงในงานอุตสาหกรรม และเสียงรบกวน (Noise standard) - วิธีการทำ แผนที่เสียง (Noise contour) โดยโปรแกรมสำเร็จรูป (Demonstration) สถานที่อบรม บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ห้องฝึกอบรมชั้น.2

Find out more »

December 2019

การวิเคราะห์และหาแหล่งกำเนิดเสียง โดยเทคนิค Acoustic camera Beamformming

December 13, 2019 @ 1:30 pm - 4:00 pm
Geonoise (Thailand) Co.,Ltd., 6/54-56 ซอย เพิ่มสิน 42 แขวง สายไหม เขต สายไหม
Bangkok, Bangkok 10220 Thailand
+ Google Map

การวิเคราะห์และหาแหล่งกำเนิดเสียง โดยเทคนิค Acoustic camera Beamformming   เวลา 13:30 - 16:00 น. โดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เหมาะสำหรับ ผู้ทำงานด้านเสียงในงานอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษาทางด้านเสียงรบกวน หรือ Acoustic consult ผู้ออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทางเสียง เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้ที่มีโครงการในการศึกษาผลกระทบทางเสียง หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หัวข้อการบรรยาย - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียง และการได้ยิน (Fundamental of noise) - การเลือกใช้อุปกรณ์วัดเสียงให้เหมาะสมกับลักษณะงาน (Acoustic measuring equipment suitable for work place) - การวิเคราะห์แหล่งกำเนิดเสียง (Sound Source Location) - Acoustic camera Applications - สาธีตการใช้งานอุปกรณ์ Acoustic camera จำนวน 128 ไมโครโฟน สถานที่อบรม บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ห้องฝึกอบรมชั้น.2    

Find out more »

January 2020

การจัดทำแผนที่เสียง Noise Contour ครั้งที่ 1/63

January 31, 2020 @ 1:00 pm - 5:00 pm
บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด., 6/54-56
ถนน เพิ่มสิน ซอย เพิ่มสิน 42 แขวง สายไหม เขต สายไหม, กรุงเทพมหานคร 10220 Thailand
+ Google Map

การจัดทำแผนที่เสียง Noise contour  ครั้งที่ 1/63 เวลา 13:00 - 17:00 น. โดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เหมาะสำหรับ ผู้ทำงานด้านเสียงในงานอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษาทางด้านเสียงรบกวน หรือ Acoustic consult ผู้ออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทางเสียง เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้ที่มีโครงการในการศึกษาผลกระทบทางเสียง หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หัวข้อการฝึกอบรม - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียง และการได้ยิน (Fundamental of noise) - การเลือกใช้อุปกรณ์วัดเสียงให้เหมาะสมกับลักษณะงาน (Acoustic measuring equipment suitable for work place) - เทคนิคการวัดเสียง การสอบเทียบเครื่องมือวัด และการแปรผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Acoustical measurement and calibration) - กฎหมาย และมาตรฐาน เกี่ยวกับเสียงในงานอุตสาหกรรม และเสียงรบกวน (Noise standard) - วิธีการทำ แผนที่เสียง (Noise contour) โดยโปรแกรมสำเร็จรูป (Demonstration) สถานที่อบรม บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด.

Find out more »

February 2020

คอร์สอบรม Basic noise (ครึ่งวัน) ครั้งที่ 1/63

February 21, 2020 @ 1:00 pm - 5:00 pm
บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด., 6/54-56
ถนน เพิ่มสิน ซอย เพิ่มสิน 42 แขวง สายไหม เขต สายไหม, กรุงเทพมหานคร 10220 Thailand
+ Google Map

คอร์สอบรม Basic noise (ครึ่งวัน)   เวลา 13:00 - 17:00 น. โดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คอร์สอบรมเสียงจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการวัดและการใช้เครื่องมือสำหรับเสียง เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการวัดเสียงในงานสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทที่ปรึกษาในงานอคูสติกส์ หรือผู้สนใจทั่วไป - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียง และการได้ยิน (Fundamental of noise) - การเลือกใช้อุปกรณ์วัดเสียงให้เหมาะสมกับลักษณะงาน (Acoustic measuring equipment suitable for work place) - เทคนิคการวัดเสียง การสอบเทียบเครื่องมือวัด และการแปรผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Acoustical measurement and calibration) - กฎหมาย และมาตรฐาน เกี่ยวกับเสียงในงานอุตสาหกรรม และเสียงรบกวน (Noise standard)       

Find out more »

March 2020

การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ SoundPLAN สำหรับงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/63

March 27, 2020
บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด., 6/54-56
ถนน เพิ่มสิน ซอย เพิ่มสิน 42 แขวง สายไหม เขต สายไหม, กรุงเทพมหานคร 10220 Thailand
+ Google Map

การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ SoundPLAN สำหรับงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/63 เวลา 09:00 - 17:00 น. โดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เหมาะสำหรับ ผู้ทำงานด้านเสียงในงานอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษาทางด้านเสียงรบกวน หรือ Acoustic consult ผู้ออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทางเสียง เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้ที่มีโครงการในการศึกษาผลกระทบทางเสียง หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หัวข้อการฝึกอบรม - Basic noise - การนำเข้าข้อมูลสำหรับ Geo-Database - การ Calculation ในรูปแบบ Grid noise map, Cross section map, Receiver point - การแสดงผลในรูปแบบ Graphics - Workshop หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนำคอมพิวเตอร์ Notebook มาด้วยตนเอง (รับจำนวนจำกัด)

Find out more »

April 2020

การจัดทำแผนที่เสียง Noise contour ครั้งที่ 2/63

April 30, 2020 @ 1:00 pm - 5:00 pm
บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด., 6/54-56
ถนน เพิ่มสิน ซอย เพิ่มสิน 42 แขวง สายไหม เขต สายไหม, กรุงเทพมหานคร 10220 Thailand

การจัดทำแผนที่เสียง Noise contour ครั้งที่ 2/63   เวลา 13:00 - 17:00 น. โดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เหมาะสำหรับ ผู้ทำงานด้านเสียงในงานอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษาทางด้านเสียงรบกวน หรือ Acoustic consult ผู้ออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทางเสียง เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้ที่มีโครงการในการศึกษาผลกระทบทางเสียง หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หัวข้อการฝึกอบรม - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียง และการได้ยิน (Fundamental of noise) - การเลือกใช้อุปกรณ์วัดเสียงให้เหมาะสมกับลักษณะงาน (Acoustic measuring equipment suitable for work place) - เทคนิคการวัดเสียง การสอบเทียบเครื่องมือวัด และการแปรผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Acoustical measurement and calibration) - กฎหมาย และมาตรฐาน เกี่ยวกับเสียงในงานอุตสาหกรรม และเสียงรบกวน (Noise standard) - วิธีการทำ แผนที่เสียง (Noise contour) โดยโปรแกรมสำเร็จรูป (Demonstration) สถานที่อบรม บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด.

Find out more »

May 2020

การวิเคราะห์และหาแหล่งกำเนิดเสียง โดยเทคนิค Acoustic Camera Beamformming ครั้งที่ 1/63

May 29, 2020 @ 1:30 pm - 4:00 pm
บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด., 6/54-56
ถนน เพิ่มสิน ซอย เพิ่มสิน 42 แขวง สายไหม เขต สายไหม, กรุงเทพมหานคร 10220 Thailand
+ Google Map

การวิเคราะห์และหาแหล่งกำเนิดเสียง โดยเทคนิค Acoustic Camera Beamformming ครั้งที่ 1/63   เวลา 13:30 - 16:00 น. โดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เหมาะสำหรับ ผู้ทำงานด้านเสียงในงานอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษาทางด้านเสียงรบกวน หรือ Acoustic consult ผู้ออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทางเสียง เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้ที่มีโครงการในการศึกษาผลกระทบทางเสียง หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หัวข้อการบรรยาย - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียง และการได้ยิน (Fundamental of noise) - การเลือกใช้อุปกรณ์วัดเสียงให้เหมาะสมกับลักษณะงาน (Acoustic measuring equipment suitable for work place) - การวิเคราะห์แหล่งกำเนิดเสียง (Sound Source Location) - Acoustic camera Applications - สาธิตการใช้งานอุปกรณ์ Acoustic camera จำนวน 128 ไมโครโฟน สถานที่อบรม บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด.

Find out more »
+ Export Events
Scroll to top