Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

MEMS อุปกรณ์ทดสอบโดย SPEKTRA

MEMS อุปกรณ์ทดสอบโดย SPEKTRA

การทดสอบอุปกรณ์ MEMS โดย SPEKTRA

เซ็นเซอร์ MEMS สำหรับการเร่งสนามแม่เหล็กหรือความดันต้องการวิธีการทดสอบระดับระบบที่มีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อตรวจสอบค่าการวัดที่ถูกต้องและการสอบเทียบของอุปกรณ์เซ็นเซอร์

กลุ่มผลิตภัณฑ์ S-TEST Lab จาก SPEKTRA เป็นโซลูชันการทดสอบระดับระบบสำหรับห้องปฏิบัติการเซ็นเซอร์และสภาพแวดล้อมการพัฒนา ฮาร์ดแวร์ขนาดกะทัดรัดช่วยให้สามารถตรวจสอบการทำงานของผลิตภัณฑ์ได้ในช่วงแรกของการพัฒนาและด้วยอินเตอร์เฟสดิจิตอลที่สามารถกำหนดค่าได้โซลูชั่น S-TEST มอบความยืดหยุ่นในการทดสอบเซ็นเซอร์ประเภทต่างๆด้วยความพยายามพิเศษน้อยที่สุด การทดสอบระบบที่ได้รับการพัฒนาในระหว่างการพัฒนาสามารถนำมาใช้ซ้ำและปรับให้เข้ากับการทดสอบแบบหลายจุดปลายแบบขนานในการผลิตจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย

ระบบ Fab S-TEST ที่เกี่ยวข้องได้รับการปรับแต่งสำหรับการทดสอบแบบขนานของอุปกรณ์จำนวนมากและช่วยให้สามารถปรับขนาดได้ง่ายในขณะที่ยังคงการทดสอบที่เหมาะสมต่ออัตราส่วนต้นทุนอุปกรณ์ ใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ S-TEST แบบแยกส่วน SPEKTRA นำเสนอกรอบการทดสอบสำหรับนักพัฒนาซึ่งรองรับการปรับการทดสอบอย่างรวดเร็วและการปรับเวลาทดสอบให้เหมาะสมรวมถึงการรวมเข้ากับระบบที่แตกต่างกัน ในชุดนี้ระบบ S-TEST เป็นตัวแทนของโซลูชั่นที่สมบูรณ์สำหรับการทดสอบระดับระบบที่มีประสิทธิภาพในระหว่างการพัฒนาเซ็นเซอร์และการผลิต

Scroll to top