MITS เครื่องกัด,แกะสลักแผงวงจร PCB

ผลิตภัณฑ์

เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดความสั่นสะเทือน
ซอฟต์แวร์
อะคูสติกในอาคาร
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
อุปกรณ์สอบเทียบและอุปกรณ์เสริม
ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
เครื่องจักรอื่น ๆ

MITS เครื่องกัด,แกะสลักแผงวงจร PCB

เครื่องกัดหรือเครื่องแกะแผงวงจร PCB (Print Circuit Board) ที่เหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เปิดสอนภาควิชาไฟฟ้าและภาควิชาเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในงานผลิตแผงวงจรเพื่อการศึกษาในหน่วยงานหรืองานกัดปริ้นวงจรทั่วไปนะคะ

รุ่นมาตรฐาน Eleven Lab

เครื่องกัดหรือแกะสลักแผงวงจร PCB รุ่นยอดนิยมและราคาประหยัดที่สุด ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ
 • ความเร็วหัวกัด 41,000 rpm
 • เปลี่ยนดอกสว่านง่าย
 • พร้อมระบบกล้องจับภาพขณะทำงาน
 • และอุปกรณ์เสริม ตู้ครอบเครื่อง 
 •  
 • ขนาดพื้นที่ทำงาน: 229 x 320 ม.ม.

รุ่นอัตโนมัติ Auto Lab 

เครื่องแกะสลักแผงวงจร PCB รุ่นเปลี่ยนดอกสว่านอัตโนมัติ
 • ความเร็วหัวกัด 62,000 rpm
 • เปลี่ยนดอกสว่านอัตโนมัติ (สูงสุด 10 ดอก)
 • พร้อมระบบกล้องจับภาพขณะทำงาน
 • อุปกรณ์เสริม ตู้ครอบเครื่อง

ขนาดพื้นที่ทำงาน: 229 x 320 ม.ม.

รุ่นอัตโนมัติ Auto Lab 100

เครื่องแกะสลักแผงวงจร PCB รุ่นเปลี่ยนดอกสว่านอัตโนมัติ
 • ความเร็วหัวกัด 100,000 rpm
 • เปลี่ยนดอกสว่านอัตโนมัติ (สูงสุด 10 ดอก)
 • พร้อมระบบกล้องจับภาพขณะทำงาน
 • อุปกรณ์เสริม ตู้ครอบเครื่อง

ขนาดพื้นที่ทำงาน: 229 x 320 ม.ม.

รุ่นอัตโนมัติ Auto Lab W

เครื่องแกะสลักแผงวงจร PCB รุ่นเปลี่ยนดอกสว่านอัตโนมัติ มาพร้อมขนาดพื้นที่ทำงานที่กว้างจุใจ
 • ความเร็วหัวกัด 62,000 rpm
 • เปลี่ยนดอกสว่านอัตโนมัติ (สูงสุด 20 ดอก)
 • พร้อมระบบกล้องจับภาพขณะทำงาน
 • อุปกรณ์เสริม ตู้ครอบเครื่อง

ขนาดพื้นที่ทำงาน: 400 x 365 ม.ม.

Scroll to top