MITS เครื่องแกะสลัก FP-21T

 

เครื่องแกะสลักอัตโนมัติ F21-T Series

เป็นเครื่องกัดอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ พร้อมระบบควบคุม 3 ใบเลื่อย มีทั้งหมด 3 รุ่น โดยแยกตามความเร็วของหัวกัด ได้แก่ 40/U, 60 และ 100 นอกจากนี้ ยังมีระบบไหลเวียนอากาศ และฐานรับแรงดัน ชนิดไม่สัมผัสกับพื้นผิวชิ้นงานในรุ่น 21THP ซึ่งเหมาะสำหรับงานที่ ต้องการความแม่นยำสูง เช่น งานกัดแผงวงจรความถี่สูง บอร์ดเทฟลอน หรือฟิล์มอ่อนตัว

 

FP-21T

  • พร้อมกล้องจับภาพขณะทำงานในตัว
  • ตู้ครอบเครื่อง (อุปกรณ์เสริม)
  • ขนาดพื้นที่ทำงาน 330 x 250 ม.ม.

FP-21T Precision

  • เป็นมอเตอร์หัวกัดที่มีประสิทธิภาพสูง
  • พร้อมกล้องจับภาพขณะทำงานในตัว
  • ตู้ครอบเครื่อง (อุปกรณ์เสริม)
  • ขนาดพื้นที่ทำงาน 150 x 150 ม.ม.
Scroll to top