ผลิตภัณฑ์

 • Norsonic Nor133/136
 • Norsonic Nor150
 • SPEKTRA Vibra-series
 • M+P Vib Analyzer
 • M_P Vib Control
 • ซอฟต์แวร์ SoundPLAN
 • ซอฟต์แวร์คำนวณเสียง NoiseAtWork
 • ซอฟต์แวร์สร้างแผนที่เสียง MapAtWork
 • ซอฟต์แวร์ SONarchitect Noise Transmission
 • ซอฟต์แวร์ Odeon จำลองเสียงในห้อง
 • ซอฟต์แวร์คำนวณเสียง SoniVent HVAC
 • ซอฟต์แวร์เสียง NoiseLAB
 • Norsonic ชุดอุปกรณ์ทดสอบเสียงในอาคาร
 • Norsonic กล้องวัดเสียง Nor848
 • Norsonic เครื่องกำเนิดเสียงอ้างอิง Nor278
 • Norsonic Nor1251
 • Norsonic Nor1256
 • SPEKTRA ระบบสอบเทียบ CS18
 • Sonitus System สถานีวัดเสียงอัตโนมัติ EM2010
 • iGas เครื่องตรวจวัดมลพิษทางอากาศ
 • Noise QC ตรวจสอบเสียงและความสั่นสะเทือนของผลิตภัณฑ์
 • Ultra Sonic Test System ทดสอบการเปลี่ยนสถานะของคอนกรีต
 • M+P Structure Dynamics วิเคราะห์พลศาสตร์โครงสร้าง
 • MITS เครื่องแกะสลักแผงวงจร PCB

เครื่องแกะสลักอัตโนมัติ F21-T Series

MITS เครื่องแกะสลัก FP-21T

เครื่องกัดอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ พร้อมระบบควบคุม 3 ใบเลื่อย มีทั้งหมด 3 รุ่น โดยแยกตามความเร็วของหัวกัด ได้แก่ 40/U, 60 และ 100 นอกจากนี้ ยังมีระบบไหลเวียนอากาศ และฐานรับแรงดัน ชนิดไม่สัมผัสกับพื้นผิวชิ้นงานในรุ่น 21THP ซึ่งเหมาะสำหรับงานที่ ต้องการความแม่นยำสูง เช่น งานกัดแผงวงจรความถี่สูง บอร์ดเทฟลอน หรือฟิล์มอ่อนตัว

FP-21T

 • พร้อมกล้องจับภาพขณะทำงานในตัว
 • ตู้ครอบเครื่อง (อุปกรณ์เสริม)
 • ขนาดพื้นที่ทำงาน 330 x 250 ม.ม.

FP-21T Precision

 • มอเตอร์หัวกัดประสิทธิภาพสูง
 • พร้อมกล้องจับภาพขณะทำงานในตัว
 • ตู้ครอบเครื่อง (อุปกรณ์เสริม)
 • ขนาดพื้นที่ทำงาน 150 x 150 ม.ม.