NEWSLETTER

NEWSLETTER

2021

นิยามของเสียง และ Parameter ต่างๆของงานวัดระดับเสียง ในงานสิ่งแวดล้อม

นิยามของเสียง และ Parameter ต่างๆของงานวัดระดับเสียง ในงานสิ่งแวดล้อม Sound …
อ่านเพิ่มเติม

Frequency Response Function (FRF) และความถี่ธรรมชาติ สำหรับโครงสร้าง Structural Analysis

Frequency Response Function (FRF) และความถี่ธรรมชาติ สำหรับโครงสร้าง …
อ่านเพิ่มเติม

การทดสอบค่าการดูดกลืนคลื่นเสียงของวัสดุ Sound absorption testing

การทดสอบค่าการดูดกลืนคลื่นเสียงของวัสดุ Sound absorption testing โดยใช้วิธีการ Impedance …
อ่านเพิ่มเติม

ผนังของท่านสามารถป้องกันเสียงได้เท่าไหร่ กับการทดสอบหาค่า STC แบบ Field Sound Transmission Class measurement

ผนังของท่านสามารถป้องกันเสียงได้เท่าไหร่ กับการทดสอบหาค่า STC นอกเหนือจากการทดสอบค่า STC ของผนังที่ทำในห้องปฏิบัติการทดสอบ …
อ่านเพิ่มเติม

อะคูสติกในสถานพยาบาล

ความสำคัญของอะคูสติกในสถานพยาบาล เสียงรบกวนในลักษณะการดูแลสุขภาพมีผลต่อผู้ป่วย, ผู้ดูแล, และผู้มาเยี่ยม การรบกวนการนอนหลับ และความดันเลือดสูง …
อ่านเพิ่มเติม

2020

ผนัง STC ที่ระดับต่างๆ จะกันเสียงได้แค่ไหน

ผนัง STC ที่ระดับต่างๆ จะกันเสียงได้แค่ไหน ถ้ามีเหตุการณ์ว่าห้องข้างๆจัดปาร์ตี้เสียงดัง แล้วถ้าผนังเรามีค่า STC ที่ระดับต่างๆแล้วเราอยู่อีกห้องที่ติดกัน ต้องใช่้ STC …
อ่านเพิ่มเติม

เครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือน

เครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนเครื่องแรกของโลก เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนเครื่องแรกของโลกถือกำเนิดขึ้นมาจากประเทศจีน สำหรับใช้ในการตรวจจับทิศทางที่เกิดแผ่นดินไหว โดยมีมังกรคาบลูกแก้วทั้งหมด 8 ทิศ ถ้าหากมังกรในทิศทางไหนที่คายลูกแก้วออกมาแสดงว่าเกิดแรงสั่นสะเทือนในทิศทางที่หัวมังกรได้หันไปแต่สำหรับปัจจุบันนี้ ในสภาวะเมืองที่มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง และการรื้อถอนโครงการขนาดใหญ่ …
อ่านเพิ่มเติม

หาแหล่งกำเนิดเสียงที่ผิดปกติโดยใช้ Acoustic Camera

Newsletter May 2020 Acoustic Locations หาแหล่งกำเนิดเสียงที่ผิดปกติโดยใช้ Acoustic Camera การใช้งาน ระบุแหล่งกำเนิดเสียงที่ทำให้เกิดการรบกวน …
อ่านเพิ่มเติม

Software คำนวณค่าทาง Acoustics ของฉนวนกันเสียง

Newsletter MAY 2020Software คำนวณค่าทาง Acoustics ของฉนวนกันเสียง SONarchitectSONarchitect เป็น Software ที่ช่วยให้ผู้ออกแบบระบบการป้องกันเสียงในอาคารไม่ว่าจะเป็นผนัง …
อ่านเพิ่มเติม

2019

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านเสียง SoundPLAN

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านเสียง SoundPLANSoftware SoundPLAN ได้มีการปรับปรุงจนมาถึงเวอร์ชั่นที่ 8.1 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคำนวณด้านเสียงและนวัฒกรรมที่มีความทันสมัยมากขึ้น- การนำเข้าข้อมูลที่เพิ่มความหลากหลาย Interface ที่มากขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อผู้ใช้งานที่หลากหลาย ทั้งในแบบ …
อ่านเพิ่มเติม

Sound Analyzer สำหรับงาน Audio Engineer

Sound Analyzer สำหรับงาน Audio EngineerBedrock SM90 Class 1 measuring instrument เครื่องวิเคราะห์ระดับเสียงที่ออกแบบมาสำหรับงาน …
อ่านเพิ่มเติม

Class 2 Sound Level Meter มาตรฐาน IEC61672-1

Newsletter July 2019 Class 2 Sound Level Meter มาตรฐาน IEC61672-1 …
อ่านเพิ่มเติม

Scroll to top