Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

noise-alarm

Noise Alarm

สัญญาณเตือนเสียงดัง Noise Alarm

เสียงที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งเสียงที่พึงประสงค์ (Sound) และเสียงที่ไม่พึงประสงค์ หรือที่เราเรียกว่า เสียงรบกวน (Noise) ซึ่งนำมาสู่การสร้างความรำคาญหรือจนถึงขั้นที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อระบบประสาท หรือ เสียงที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนั่นเอง
ซึ่งในทางด้านอุตสาหกรรม ได้มีมาตรการ การควบคุมเสียงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ทำให้เกิดเสียงดัง มลพิษทางเสียง ต้องมีการควบคุมและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ควรมีความตระหนักถึงภัยร้ายที่เกิดจากการประกอบกิจการ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ สิ่งแวดล้อม บุคลากรในองค์กร และหมู่บ้านข้างเคียง ควรจะมีการป้องกัน การติดตามตรวจสอบระดับเสียงเพื่อให้การประกอบกิจการนั้นๆไม่ให้มีผลกระทบต่อบุคคลดังกล่าวข้างต้น
บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทประกอบกิจการด้านการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาเรื่องเสียง เสียงดัง เสียงรบกวน อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับเสียง และอื่นๆ ได้เล็งเห็นว่า ควรมีอุปกรณ์ใช้สำหรับเตือนผู้ประกอบการ ผู้ปฎิบัติงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง ได้เห็นระดับของเสียงที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายนั้น คือระดับที่เท่าไร ดังนั้น เราขอเสนอผลิตภัณฑ์ ชื่อว่า “NOISE ALARM” เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบความดังของเสียงที่เกินกว่ากำหนด เช่น สถานที่ราชการทุกหน่วยงานและองค์กร , โรงเรียนเอกชน , โรงพบาบาลเอกชน , โรงงานอุตสาหกรรม , คอนเสิร์ต , ผับ และการจัดแสดงนิทรรศการ หรือในสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการการควบคุมเสียงดังที่เกินกำหนด

สัญญาณเตือนเสียงรบกวนมีความยืดหยุ่นเพื่อให้ระดับเสียงสำหรับไฟเขียว ส้มและแดงสามารถตั้งค่าได้อย่างง่ายดายโดยผู้ใช้ ในโรงงานค่า RED จะเป็น 85 dB (A) ในสำนักงาน 55 d B (A) และในห้องพักฟื้นของโรงพยาบาล 35 dB (A).

ดังนั้นการสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากเสียงเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการสูญเสียการได้ยินและสามารถป้องกันได้ 100%, Alarm Alarm เป็นเครื่องช่วยต้อนรับ

Noise Alarm Flyer

Scroll to top