Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

NoiseQC เครื่องตรวจสอบเสียงและการสั่นสะเทือนของผลิตภัณฑ์

NoiseQC เครื่องตรวจสอบเสียงและการสั่นสะเทือนของผลิตภัณฑ์

noiseqc-product-quality-control-by-noise-and-vibration

 
 

เมื่อความต้องการในการซื้อขายในตลาดโลกเพิ่มขึ้น การผลิตสินค้าในตลาดก็เพิ่มขึ้นตามความต้องการเช่นกัน และการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพก็ต้องผ่านขั้นตอนที่เรียกว่า การควบคุมคุณภาพ (quality control) 

ด้วยเหตุนี้เอง Geonoise จึงออกแบบและสร้างสรรค์สินค้าที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดที่มีชื่อว่า NoiseQC เครื่องตรวจสอบเสียงและการสั่นสะเทือนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิตโดยเฉพาะ

ด้วยเครื่องมือที่สามารถดูผลการวัดค่าได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟีเจอร์ GO/NoGo ซึ่งให้สถิติการวัดค่าของการปฏิบัติงานจริง ที่เราพัฒนามาเพื่อมอบความสะดวกสบายนี้ให้แก่ลูกค้าของเราโดยเฉพาะ และสามารถให้การวิเคราะห์เสียงและการสั่นสะเทือนแบบ Real-time ได้อีกด้วย

NoiseQC Software สามารถวิเคราะห์สินค้าได้อย่างแม่นยำ ด้วยฟังก์ชั่นการวิเคราะห์แบบอัตโนมัติที่สามารถระบุได้ว่า สินค้าชิ้นใดสามารถนำออกไปสู่ตลาดได้ (GO) หรือสินค้าชิ้นใดควรถูกเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง (NoGo)

ยิ่งไปกว่านั้น NoiseQc ยังมี Norsonic SoundBox ที่สามารถนำไปใช้กับไมโครโฟนของ G.R.A.S และ DYTRAN ได้อีกด้วยนะคะ

ใช้งาน NoiseQC Software เพื่อแก้ไขปรับปรุงปัญหาที่เกิดในงานการผลิตของคุณ

Scroll to top