Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Nor133/ Nor136

เครื่องวัดเสียงNor133/Nor136

 

เครื่องวัดเสียงNor133/Nor136

เครื่องวัดสั่นสะเทือนรุ่น Nor133/No136 ออกแบบมาได้มาตรฐาน ISO 8041 สามารวัดสั่นสะเทือนได้ทั้งร่างกาย หรือเฉพาะมือและแขน สามารถอัพเกรดการวัดและวิเคราะห์ได้ วัดสั่นสะเทือนในอาคาร เรือ ยานพาหนะ ระบบขนส่งสาธารณะ โดยยึดหลักตามกฎและมาตรฐานสากลค่ะ

คุณสมบัติและการใช้งาน

เครื่องวัดเสียงNor133/Nor136 เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สำหรับการประมวลผลการวัด ทำรายงานจากข้อมูลดิบ ตัวเครื่องมีถึง 6 channel แบ่งได้ทั้งวัดสั่นสะเทือนและเสียง ได้รับมาตรฐานการผลิต ISO2631/2002/44EC และ ISO 5349, EN / 2002/44 / EC การสร้างวัดการสั่นสะเทือนมาตรฐาน DIN 4150, ISO 2631, BS6472 การวัดการสั่นสะเทือนห้องโดยสารเรือมาตรฐาน ISO 6954 การวัดการสั่นสะเทือนที่จะÖNORM S9012 (NY linje) การสร้างวัดการสั่นสะเทือนที่จะ DIN4150-3, BS7385-1, ISO4866 (NY linje) เครื่องสั่นสะเทือนทั่วไป – บันทึกข้อมูล 6 ช่อง (Nor136) การแสดงผลจะแสดงเป็นกาฟฟิกและตัวเลขทุกช่องพร้อมกัน ความจำขนาดใหญ่ ด้วย SD การ์ด หลากหลายภาษา

ลักษณะและการใช้

ตัวเครื่องทั้งหมดได้มาตรฐาน ISO 2631, EN / 2002 /44/EC
• ด้ามจับเครื่องวัดสั่นสะเทือนได้มาตรฐาน ISO 5349, EN / 2002/ 44/ EC
• การวัดการสั่นสะเทือนอาคารได้มาตรฐาน DIN 4150, ISO 2631, BS6472
• การวัดการสั่นสะเทือนห้องโดยสารเรือได้มาตรฐาน ISO 6954
• การวัดการสั่นสะเทือนได้มาตรฐาน ÖNORM S9012 (nylinje)
• การวัดการสั่นสะเทือนอาคารเป็นได้มาตรฐาน DIN4150-3, BS7385-1, ISO4866 (nylinje)
• ความสั่นสะเทือนเครื่องจักรกลทั่วไป – data logger
• 6 ช่องทางในตัวอุปกณ์ทั้งหมด (Nor136)
• การแสดงค่าด้วยกราฟและตัวเลขที่เกิดขึ้นพร้อมกันทุกช่องทาง
• Huge memory capacity with SD memory card
• ความจุหน่วยความจำใหญ่มากด้วย SD memory card
• การบันทึกสัญญาณข้อมูลดิบสำหรับการวิเคราะห์ต่อขั้นไปในการทดสอบNorVibra
• ประสิทธิภาพหลังกระบวนการการทดสอบ NorVibra
• การวัด HA และ WBครอบคลุมในทุกย่านของ accelerometers
• ภาษาที่หลากหลาย
• ช่องทางสำหรับข้อคิดเห็น
• สนับสนุน IEPEและ Charge accelerometers , AC และ DC voltage sensors, passive geophones (omgjortsetning)
• ส่งข้อมูลออกไปสู่เครื่องมือแห่งชาติด้วย DIAdem software

เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สำหรับการประมวลผลการวัด ทำรายงานจากข้อมูลดิบ ตัวเครื่องมีถึง 6 channel แบ่งได้ทั้งวัดสั่นสะเทือนและเสียง

 

เครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการประมวลผลภายหลังและการสร้างรายงานการวัดตามข้อมูลดิบที่จับได้ โปรแกรมจัดการช่องสัญญาณสั่นสะเทือนที่วัดได้สูงสุด 6 ช่องและสัญญาณรบกวนหนึ่งช่อง

Download Brochure Vibration meters Nor133/Nor136

Scroll to top