เซ็นเซอร์ Swarm V2 เป็นวิธีการตรวจสอบการสั่นสะเทือนแบบใหม่จาก Omnidots!

Swarm เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้ MEMS ซึ่งมีช่วงความถี่ 0.5 – 100 Hz ที่มีความละเอียดหรือ 0.01 มม. / วินาที พร้อมการกำหนดความถี่ FFT ที่โดดเด่น

มีตัวรับสัญญาณ GPS ในตัวพร้อมความแม่นยำ 10 เมตร

สามารถตั้งค่าช่วงเวลาการบันทึกได้ตั้งแต่ 2 – 6000 วินาทีเป็นไปได้ด้วยระดับการกระตุ้นระหว่าง 0.2 ถึง 50 มม. / วินาที

สามารถตั้งระดับการเตือนได้ 2 ระดับ คือ การแจ้งเตือนทางอีเมล SMS และแดชบอร์ดส่วนตัวค่ะ