S-TEST Exciters & Stimuli

S-TEST Exciters & Stimuli

ระบบกระตุ้นของ SPEKTRA ครอบคลุมการกระตุ้นทางกายภาพในวงกว้างเช่นการแปลการหมุนสนามแม่เหล็กหรือแรงดันเพื่อเปิดใช้งานการทดสอบและการสอบเทียบที่หลากหลายของเซ็นเซอร์ที่แตกต่างกัน

นอกเหนือจากการสอบเทียบอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ได้มาตรฐานแล้วระบบเร้าเหล่านี้ยังใช้ในการตั้งค่าการทดสอบระดับระบบที่สมบูรณ์ซึ่งรวมถึงการทดสอบระบบกระตุ้นและเซ็นเซอร์

Scroll to top