Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

SPEKTRA SHAKERS และการสอบเทียบ

เครื่องสอบเทียบเครื่องวัดเสียงและความสั่นสะเทือน SPEKTRA


เครื่องสอบเทียบเครื่องวัดเสียงและความสั่นสะเทือน SPEKTRA

SPEKTRA Schwingungstechnik und Akustik GmbH Dresden, เกิดขึ้นที่ประเทศเยอรมันนี ในปี ค.ศ. 1994 โดยลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจรุ่นก่อน คือ  VEB RobotronMesselektronik Dresden ทำงานในแผนกเสียง, ความสั่นสะเทือนและ force measurement จนถึงค.ศ. 1989 บริษัทได้เป็นหนึ่งในผู้นำอุปกรณ์การวัดเครื่องจักรกลสำหรับวิศวกรรมเสียงและการสั่นสะเทือน ไปทั่วโลก

เราบริษัท จีโอนอยซ์ มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี กับความชำนาญเกี่ยวกับ “ การวัดทางไฟฟ้าของเครื่องมือวัด“ , SPEKTRA มีการพัฒนาเข้าไปสู่ความมั่นคง, รัฐวิสาหกิจระดับกลางในสาขาด้านวิศวกรรมเสียงและการสั่นสะเทือน

ผลิตภัณฑ์หลัก :

Spektra Vibration and Shock Exciter Thailand

เครื่องสั่นสะเทือนแบบสะดวกพกพา                                                                                                                                                        Spektra Measurement and Test Systems Thailand

เครื่องสอบเทียบเครื่องวัดเสียงและความสั่นสะเทือน SPEKTRA

CF18MF

ระบบสอบเทียบความถี่ระดับปานกลางค่ะ

การใช้งาน(Application) ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้

 • การสอบเทียบระดับทุติยภูมิที่สอดคล้องกับ ISO 16063-21(วิธีการเปรียบเทียบ)
 • การสอบเทียบระดับทุติยภูมิของมาตรฐานการอ้างอิง.
 • สามารถหาความถี่เรโซแนนซ์ได้มากถึง 20 kHz
 • สามารถนำไปสอบเทียบเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนได้
 • สามารถนำไปสอบเทียบกับเครื่องสอบเทียบการสั่นสะเทือนได้

ขอบเขตในการใช้งาน(Range of Use) :

 • ห้องปฏิบัติการการสอบเทียบที่ผ่านการรับรอง
 • หน่วยงานที่กำกับดูแลเครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าต่างๆ (ยานยนต์, การบิน, อวกาศ, ในวงการทางทหาร)
 • QA ในส่วนของการผลิตเซ็นเซอร์

คุณสมบัติของ CF18MF: (Features)

 • สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้กับ Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) Braunschweig by the accredited SPEKTRA Calibration Laboratory D-K15183-01-00 (DAkkS Calibration Certificate)
 • การสอบเทียบเซ็นเซอร์ที่มีแอมพลิไฟเออร์และไม่มีแอมพลิไฟเออร์, เครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าด้วยการตัวแสดงค่าในตัวด้วยการใช้การกำหนดสัญญาณความเร่ง.
 • การสอบเทียบเครื่องสอบเทียบโดยการวัดค่าที่แม่นยำของปริมาณการสั่นสะเทือน
 • ระยะความถี่ 3hz … 10 kHz
 • ขนาดของเซ็นเซอร์ที่เพิ่มได้มากถึง 500 กรัม
 • การทำซ้ำ ภายใต้สภาวะที่เหมือนกันที่มากถึง 5 kHz < 0.2%, หรือมากกว่า 5%
 • สามารถอัพเกรดได้ เพื่อรวบรวมระบบการสอบเทียบซายน์(Calibration Sine), ตัวอย่างเช่น CS18 VLF / MF
 • การกวาดกระแสอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบความสม่ำเสมอของเซ็นเซอร์การสั่นสะเทือน
 • อีกทั้งยังมีมาตรฐานอ้างอิง single-ended สำหรับการสอบเทียบของเครื่องสอบเทียบการสั่นสะเทือน

อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับ CS18MF : (Components)

 • ระบบควบคุมการสั่นสะเทือนรุ่น SRS-35, SPEKTRA
 • ซอร์ฟแวร์ CS18MF ที่มาพร้อมกับโหมด: Sensor Calibration, Measurement, Supply, Sweep
 • พาวเวอร์แอมพลิไฟเออร์รุ่น PA 14-180, SPEKTRA
 • Vibration exciter SE-10
 • หัววัดความเร่งมาตรฐานอ้างอิงภายใน BN-09
 • Single-ended reference standard สำหรับการสอบเทียบเครื่องสอบเทียบ.
 • Standard-PC

รายละเอียดข้อบ่งชี้: (Specification)

CS18MF Vibration exciter SE-10

ในระยะความถี่ 3 Hz … 10 kHz สำหรับเซ็นเซอร์ที่มีมวลสูงสุด. 500 กรัม(DUT) สำหรับสภาพแวดล้อมที่: อุณหูมิ 23°C /  73 °F (± 2°C) และ ความชื้นสัมพัทธ์ 30% … 75%

 • เฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับ PHASE เสริมเท่านั้น
 • กำหนดไว้ตาม GUM (คู่มือ ISO เพื่อบ่งชี้การวัดที่ไม่แน่นอน) ด้วย k=2 (ปัจจัยความครอบคลุม)
 • ใช้ได้กับสัญญาณเซ็นเซอร์ไฟฟ้า ≥ (1 mV หรือ 1 pC)
 • ความเร่งสูงสุดสำหรับ Payload สูงสุด(DUT)
 • ความเร่งสูงสุดที่ไม่มี Payload

ตัวเลือกในการใช้ระบบการสอบเทียบ : ดูที่ใบปลิว CS18-extras

ติดต่อเรา

SPEKTRA ทางเลือกใหม่สำหรับการสอบเทียบและทดสอบเครื่องมือ

Scroll to top