Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

CV-10

สอบเทียบเครื่อง Vibration ด้วย Mobile calibrator

ชุด Mobile Calibrator จาก SPEKTRA ประเทศเยอรมัน สำหรับงาน Vibration ที่ต้องการความถูกต้องของการวัด เช่นห้องปฏิบัติการด้าน Vibration งานทดสอบตรวจสอบแรงสั่นสะเทือน งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร งานพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวของกับ Vibration กลุ่มงานด้าน Automotive, Aerospace, Windfarm และระบบขนส่งทางราง เครื่องมือได้มาตรฐานการสอบเทียบตาม ISO 16063-21 และได้รับการรับรองการสอบเทียบตาม ISO/IEC17025, PTB traceable calibration certificate (DAkkS) […]

Scroll to top