Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Noise คืออะไร

เสียงรบกวน คืออะไร

เสียงรบกวน หรือ Noise คืออะไร เสียงรบกวน คืออะไร เสียงรบกวนหรือ Noise ในภาษาอังกฤษ แปลว่าเสียง หรือสัญญาณรบกวน หรือาจจะใช้คำว่า Annoyance noise ที่เป็นการบ่งบอกว่าคือเสียงรบกวน แล้วเสียงอะไรคือเสียงที่จะมารบกวนเราได้ ? ในคำจำกัดความจริงๆ ก็คือเสียงทุกเสียงที่เราไม่ต้องการได้ยินก็ถือเป็นเสียงรบกวนได้ เช่นเสียงเพลงที่บางคนชอบฟัง แต่บางคนที่ไม่ต้องการรับฟังก็เป็นเสียงรบกวนได้เช่นกัน ยกตัวอย่างอีกกรณีนึง เสียงหึ่ง เสียงจี่ เสียงฮัม จากหม้อแปลงไฟฟ้า วัดค่าระดับเสียงในห้องนอนได้ 45 dBA และเมื่อเปิดทีวีในห้องนอนระดับเสียงเพิ่มเป็น […]

Scroll to top