โปรแกรมคำนวนค่า NR(Noise Rating)

  ค่า NR คืออะไร
ใช้ค่า NR เพื่อใช้ในการกำหนดค่าของคุณภาพเสียงพูดคุยภายในอาคาร, เพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยินและช่วยลดเสียงรบกวน. เพิ่มระดับความดันของเสียงรบกวนด้านล่างนี้เพื่อประเมินค่า NR


  สเปกตรัมของเสียงรบกวนที่มีความดังมากNR curve ที่ใช้เป็นค่าตัวเลขที่สูงที่สุดที่แต่ยังไม่เกินแถบที่จำกัด. ค่า NR ทั้งหมดเป็นที่ค่าที่สูงที่สุดของค่า NR ที่ได้รับทั้งหมด

31.5 Hz62.5 Hz125 Hz250 Hz500 Hz1 KHz2 KHz4 KHz8 KHz
สเปกตรัมของเสียงรบกวน
ขีดจำกัดบนของค่า NR
ค่า NR ที่สูงกว่าเส้นตัวเลขที่กำหนด

  การนำค่า NR curve ที่ได้รับไปใช้งานการใช้งานที่ได้รับการยอมรับของจำนวน NR curve ที่ได้รับจะแสดงเป็นสีเขียวในตารางถัดไป

ค่า NR curve อยู่ที่สามารถใช้งานได้กับ
NR 25
คอนเสิร์ตฮอลล์, ศูนย์การกระจายเสียง, สตูดิโอที่ใช้ในการบันทึกเสียง, โบสถ์
NR 30
ที่อยู่อาศัย(บ้าน), โรงพยาบาล, โรงภาพยนตร์, ห้องประชุม
NR 35
ห้องสมุด, พิพิธภัณฑ์, ห้องพิจารณาคดี, โรงเรียน, โรงพยาบาล, โรงภาพยนตร์และหอผู้ป่วย, แฟลต, โรงแรม, สำนักงาน
NR 40
ห้องโถง, ทางเดิน, ห้องรับฝากของ, โรงอาหาร, สถานบันเทิง, สำนักงาน, ร้านค้า
NR 45
ห้างสรรพสินค้า, ซูเปอร์มาร์เก็ต, โรงอาหาร, ออฟฟิสทั่วไป
NR 50
Typing pools, สำนักงานที่มีเครื่องจักรอยู่ในสำนักงาน
NR 60
งานงิศวกรรมที่ผลิตส่วนประประกอบชิ้นเล็กๆให้กับอุปกรณ์ชิ้นใหญ่
NR 70
โรงหล่อ, งานวิศวกรรมหนัก(งานงิศวกรรมที่ผลิตส่วนประประกอบขนาดใหญ่ให้กับอุปกรณ์ชิ้นใหญ่)
[cjtoolbox name='NRcalculatorJS'][/cjtoolbox][cjtoolbox name='calculatorcss'][/cjtoolbox][cjtoolbox name='NRcalculatorCSS'][/cjtoolbox]
Line: @Geonoise
UA-22935236-8